Одлука о образовању, организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју Града Бања Лука

416.

На основу члана 107. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.101/04, 42/05 и 118/05), и члана 32. став 2. тачка 28. Статута Града Бања Лука (Сл.Гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бања Лука је, на сједници одржаној 30.06. 2006.године, донијела

О Д Л У К У

о образовању, организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју Града Бања Лука

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се образовање, организација, послови, сазивање и начин рада збора грађана, поступак избора органа мјесне заједнице, начин финансирања као и друга питања од значаја за рад мјесних заједница (у даљем тексту: Одлука).

Члан 2.

Мјесна заједница као облик непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, образује се за подручје на којем постоји интерес становника, које представља територијалну и функционалну цјелину, на којем постоји међусобна повезаност грађана и могућност остваривања заједничких интереса и потреба.

У мјесној заједници грађани могу задовољавати одређене заједничке потребе и интересе у областима:уређења насеља, становања, комуналних дјелатности, здравствене и социјалне заштите, заштите животне околине, образовања, васпитања, физичке културе и другим областима за које грађани у мјесној заједници сматрају битним у мјесној заједници.

II – ОБРАЗОВАЊЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 3.

Ради непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, у циљу задовољавања заједничких потреба грађана, у Граду Бања Лука, образују се сљедеће мјесне заједнице:

1. Мјесна заједница “АГИНО СЕЛО” – Образује се за насељено мјесто Агино Село које чине засеоци: Грбићи, Шкрбидол, Растик, Баре и Рогозник.

2. Мјесна заједница “АДА” – Образује се за дио територије града коју чине улице: Булевар Војводе Степе Степановића (од броја 92-200 и од 199-243) од моста код Топлане на ријеци Врбас, улица која се спаја са ул. Бул. Војводе Степе Степановића поред ресторана Ада, Браће Кукрика, Дујке Комљеновића, Новака Пивашевића, V приградски пут, Понирска од 1-12 и од 13-1, Тузланска од 11-33, и од 48-84., Вељка Млађеновића, Весели бријег, Вида Њежића, Цара Константина Великог, Синише Мијатовића и Браће Кавића.

3. Мјесна заједница “Бистрица” –Образујесе за насељено мјестоБистрица, које чине засеоци:Јанковићи, Бузаџићи, Јованићи, Савићи, Чегари, Поповићи, Савановићи, Лолићи, Лолића Долина, Мучаловићи, Павлићи, Станивуковићи, Полићи, Талићи, Телићи, Благојевићи, Станивуковићи Велики,Гранулићи, Сикире, Стјепановићи, Гидумовићи, Брдо Јанковића, Бојанићи, Ловрићи, Јањетовићи, Кременовићи, Радићи, Кременовићи Горњи, Бањци и Јованићи.

4. Мјесна заједница „Борик I“ – Образује се за дио територије града коју чине улице: Београдска, Мајке Кнежопољке, Новице Церовића, Гундулићева од броја 2-8, Булевар Војводе Живојина Мишића од бр.2-8 (парни бројеви), Уроша Предића, Саве Ковачевића од броја 6 до краја, Реље Крилатице, Раде Врањешевић, Кордунашка, Врбаски пут, Милана Крановића и Булевар В.Петра Бојовића

5. Мјесна заједница “Борик II” – Образује се за дио територије града, коју чине улице: Булевар Војводе Живојина Мишића од броја 1-81 (непарни бројеви), Кнежопољска, Мише Ступара, Гундулићева (парни бројеви од броја 8 до краја), Боре Станковића, Алеја Светог Саве (од војног сам.хотела па до краја), Булевар српске војске и Франа Супила.

6. Мјесна заједница “Борковићи” –Образује се за насељена мјеста Борковићи и Славићка, која чине засеоци: Толимири, Нишићи, Вулићи, Благојевићи, Тошићи, Петраши, Курије, Башићи, Тадићи, Грујићи, Гајићи, Панџе, Малбашићи, Мејакићи, Којићи, Рогићи, Кузмановићи, Чајићи, Кнежевићи, Стакићи, Ритани, Трамошљике, Преради, Богојевићи, Марковићи, Милташевићи, Бошњаци, Ожеговићи, Милојевићи, Тамбурићи, Полићи, Остићи, Којићи, Регоде, Марчете, Кременовићи, Мушићи, Ђурићи, Кременовићи, Штрбци, Бркићи, Милошевићи, Спасенићи, Мирнићи, Јовићи, Вишекруне, Зарићи, Драгојевићи, Бунићи, Јеличићи, Шиндраци, Радманићи, Савићи, Стојчићи, Грмуше, Марјанци, Талићи, Стојчићи, Савановићи, Кременовићи, Марићи, Прерад, Мирошљевићи, Вишићи, Грујићи и Латинчићи.

7. Мјесна заједница “Бочац” – Образује се за насељено мјесто Бочац које чине засеоци:Градина, Мрацељ, Дреник, Понијер, Маљигово, Даиџићи, Џемат, Потпланина, Поље и Шумњаци.

8. Мјесна заједница “Бронзани Мајдан” - Образује се за насељена мјеста Бронзани Мајдан, Обровац и Мелина, коју чине засеоци Бојиновац, Босанчићи, Бојанићи, Вујанићи, Вукелићи, Драгољићи, Дакићи, Дојчиновићи, Ђурђевићи, Ковачевићи, Максимовићи, Марјановићи, Малетићи, Матићи, Мирићи, Микићи, Мрзићи, Столићи, Тривунџе, Чорде и Чиче, Бабићи, Берендике, Кнежевићи, Благојевићи, Ђукићи, Растока, Лужије, Крагуљи, Клинцови, Ћутићи, Мајсторовићи, Чавићи, Штрбци, Штековићи, Мирчићи, Савићи и Петковићи, Бобари, Марковићи, Грачани, Кољанчићи, Поповићи, Радићи, Чергићи, Зељковићи и Палачковићи.

9. Мјесна заједница „Булевар“ – Образује се за дио територије града коју чине улице: Браће и сестара Капор, Љупка Рачића, Славка Родића, Исаије Митровића, 22.априла, Ул.Патре, Теодора Колокотрониса, Патријарха Макарија Соколовића, Здравка Челара, Краља Петра I Карађорђевића од бр.1 до 91 (непарни) и од бр.2 до 58 односно до раскршћа са Улицом Марије Бурсаћ, Меше Селимовића, Браће Мажар и мајке Марије, Војводе Момчила, Булевар Цара Душана, Книнска од броја 2-10, односно од почетка до раскршћа са улицом Марије Бурсаћ, Марије Бурсаћ - лијева страна (непарни бројеви), Бранка Мајсторовића, Змај Јовина, Омладинска (од броја 93 - непарни и броја 50 - парни), Симеуна Ђака, Краља Николе, Ђуре Јакшића, Анђе Кнежевић, Талијански батаљон Матеоти, Солунска, Душка Кошчице, Милана Будимира и Хварска.

10. Мјесна заједница “Верићи” – Образује се за насељено мјесто Верићи које чине засеоци: Поповићи и Миловановићи (Г.Поповићи), Гајићи и Поповићи (Центар), Лазићи, Поповићи, Ђуђићи, Миловановићи и Талићи (Д.Поповићи), Радуљи, Гајићи и Бабићи (Радуљи), Стојнићи, Савићи, Грујичићи, Вуколићи и Малинићи (Стојнићи).

11. Мјесна заједница “Врбања” - Образује се за дио територије града коју чине улице: Раде Радића, Тане Максимовића, Растка Петровића, Владислава Скарића , Мис Аделине Ирби, Мајора Гавриловића, дио Цариградске (до Ребровачког потока), Авалска, Вељка Петровића, Јована Првог Поповића, Богдана Милановића Крајишника, Марка Цара, Јоакима Вујића, Станка Божића Кобре, Милоша Поцерца, Јована Крстића и Сестара Узелац.

12.Мјесна заједница “Голеши” – Образује се за насељена мјеста Голеши, Суботица, Перван Горњи, Перван Доњи, коју чине засеоци: Јовићи, Шкрбићи, Ружевићи, Киклићи, Добраши, Милошевићи, Гајићи, Дивљаци, Пантоши, Лојићи, Тркуље, Кудре, Ћопићи, Галићи, Вукелићи, Милојевићи, Шевери, Чергићи, Рађевићи, Вујиновићи, Врањеши, Боројевићи, Додици, Момићи, Вујановићи, Поповићи, Петковићи, Малетићи, Скендерије, Мушићи, Вукајловићи, Митровићи, Раковићи, Умјеновићи, Јовичићи, Савићи, Цујићи, Драгојевићи, Косови, Косићи, Ритани, Чајићи, Марићи и Марчетићи.

13. Мјесна заједница “Горња Пискавица” – Образује се за дио насељеног мјеста Пискавица, које чине засеоци: Грануле, Јоргићи, Шешићи, Ковачевићи, Боровци, Шумари, Мијатовићи и Бошњаци.

14. Мјесна заједница “Дебељаци” – Образује се за насељена мјеста Дебељаци и Понир, која чине улице: Арчибалда Рајса, Дебељачка, дио Цариградске (од Ребровачког потока), Тешана Подруговића, Понирска, Браће Кавића и засеоци: Дебељачко поље, Дебељаци Горњи, Гавранићи, Алин Гај, Пресначе Доње, Пресначе Горње, Бијели Поток,Понир и Ћурлићи.

15. Мјесна заједница “Доња Кола” – Образује се за насељено мјесто Доња Кола, које чине засеоци: Милашиновићи, Лојићи, Ћурковићи, Трубајићи, Тркуље, Сараџићи, Петковићи, Грачани, Галићи, Навалићи, Гламочани, Дивљаци, Максимовићи, Милојевићи, Митровићи, Маскијевићи, Малбашићи, Скендерије, Удовчићи, Ћутковићи, Вукелићи, Благојевићи,Божићи,Босанчићи,Арсенићи,Адамовићи, Шулићи,Грбићи,Гајићи, Киклићи, Јанковићи, Икаловићи, Ђукићи, Рачићи, Голубовићи, Баралићи, Копрене, Мишићи, Чавићи, Матијашевићи, Мандићи, Удовчићи, Малчићи, Вукомани, Вуковићи, Милашиновићи, Каурини, Балабани, Драгичевићи, Маричићи, Божићи, Моцоње, Копрене, Ђукићи, Ирићи, Вуковићи,Трубајићи, Мирнићи,Поповићи, Петковићи,Грмуше, Гатарићи, Ћутковићи, Метлари, Чекићи, Милаковићи, Шућури, Дедићи, Вуковићи, Нинковићи, Гајићи, Вукелићи, Плавшићи, Микулићи, Арсенићи, Галићи, Грмуше, Ђурђевићи, Петковићи, Јанковићи, Дамјановићи, Шиндраци, Удовчићи, Ћутковићи, Јелићи, Матићи, Гојићи, Трубајићи, Пурићи, Марковићи, Кудре, Кречари, Јаворци, Благојевићи и Граналићи.

16. Мјесна заједница “Драгочај” – Образује се за насељена мјеста Драгочај, Рамићи и Барловци, која чине засеоци:Дикевци, Орловац, Градина,Павловача, Страњани, Чивчије и Марићи, Липовци, Тадићи и Савићи, Лукенде, Обала, Гајани, Доњи Барловци и Средње Село.

17. Мјесна заједница “Дракулић” – Образује се за насељено мјесто Дракулић које чине улице: Голуба Бабића, Херцегновска, Суботичка (дио), Ловћенска, Млађе Ћусића (дио), Милана Топлице, Марка Миљанова и Јарослава Хашека.

18. Мјесна заједница “Залужани” –Образује се за насељена мјеста Залужани, Куљани, Пријечани и Вујиновићи, која чине улице: Пут Српских бранилаца, Јована Бијелића (дио), Грмечка, Приштинска, Подгоричка сви непарни и парни бројеви од броја 2 до 30 и од 80 до 90, Благоје Паровића и Ненада Костића (дио).

19. Мјесна заједница “Карановац” – Образује се за насељена мјеста Јагаре и Бастасе, која чине село Карановац и засеоци: Долови, Станковићи Доњи,Станковићи Горњи, Кула, Брда, Спаинци, Костићи, Момићи, Копрене, Хаирићи, Дуципоље и Доње Дуципоље.

20. Мјесна заједница “Кмећани” – Образује се за насељено мјесто Кмећани, које чине засеоци: Милосавићи, Марјановићи, Батари, Милаковићи, Лужије, Шоботе, Давидовићи и Јелисавци.

21. Мјесна заједница “Кола” –Образује се за насељена мјестаКола иЗеленци, која чине засеоци: Конатари, Зеленци, Горња Ријека, Чавићи, Плавшићи, Радуловићи, Џајићи, Гајићи, Рупари, Рекавице – Брда и Рекавице-Поток.

22. Мјесна заједница “Кочићев Вијенац” – Образује се за дио територије града, коју чине улице: Дане Ћутковића, Бранка Кошчице, Шибови, Милана Бранковића, Болног Дојчина, Омладинска (од броја 52-95), Мухамеда Мехмедбашића, Цетињска, Чаире, Стојана Новаковића, Мајке Крстине, Кутузова, Колубарска, Српских Витезова, Миће Радаковића, Радоја Домановића, Козарска (од 1-99 и од 2-54), Јована Милошевића, дио Франца Шуберта (од броја 1-23 и 2-14), Жарка Згоњанина, 1300 каплара, Зорана Торбице, Уроша Нејаког, Шибаловића, Царева Романових, Филипа Мацуре, Бранка Загорца, Исидоре Секулић, Попа Јовице, Рашка, Стевана Мољевића, Билећка, Ђуре Ђаковића, Скендера Куленовића, Томе Радуловића и Бранка Мораче.

23. Мјесна заједница “Крмине” – Образује се за насељно мјесто Крмине које чине засеоци: Прњавор, Доња Мала, Босанчићи, Дојићи, Лазићи и Стражбеница.

24. Мјесна заједница “Крупа на Врбасу” - Образује се за насељено мјесто Крупа на Врбасу, које чине засеоци: Поље, Зидина, Леденице, Рацуне, Ријека и Сереџани.

25. Мјесна заједница “Лазарево I ” – Образује се за дио територије града, коју чине улице: Kњаза Милоша - десна страна, Пиланска, Браће Пиштељића, Моравска, Дунавска, Савска, Јадранска, Попа Николе Прокопића, Браће Подгорника, Проте Николе Костића, Жељезничка колонија, Ложионичка, Стевана Мусића, Липовачка, Владана Деснице, Илије Гарашанина, Светозара Цвјетојевића, Пољски партизански батаљон, Бранка Пердува, Слатинска, Саве Текелије, Хајдук Вељка, Мајора Драге Бајаловића, Мире Цикоте, Луке Вукајловића, Василија Острошког, Милана Цвијетића, Кајмакчаланска, Радована Вулина, Војводе Пријезде, Којића пут, Милана Мирића, Ивана Косанчића, Милутина Бојића, Монахиње Јефимије, Милоша Поповића Ђурина, Змај Огњеног Вука, Бранка Поповића, Мојковачка и Подгоричка (парни бројеви од броја 32 до 78).

26. Мјесна заједница „Лазарево II“ – Образује се за дио територије града, коју чине улице: Књаза Милоша - лијева страна, Ивана Горана Ковачића (дио), Бранка Грчића, Марка Липовца, Петра Пеције, Стојана Јанковића, Илије Смиљанића, Владимира Звонара, Краљице Марије, Шумадијска, Мирјане Јотановић, Алексе Дундића, Деспота Стефана Лазаревића, Сопоћанска, Сретена Стојановића, Дубичка, Маршала Жукова, Сердара Јанка Вукотића и Паје Јовановића.

27. Мјесна заједница “Лауш I” – Образује се за дио територије града, коју чине улице, Карађорђева – непарни бројеви, Велибора Јањетовића Јање, Душана Суботића, Владимира Роловића, Франца Шубертa (од 25 и 16 па до

краја), Опленачка, Душана Јокића, Милоша Матића, Др Божидара Аџије, Филипа Кљајића-Фиће, Светозара Ћоровића, Добојска, Подгрмечка, Косовска, Равних Котара, Ужичка, Светог Николе, Влашићка, Српских рудара, Велебитска и Душана и Владе Копање.

28. Мјесна заједница „Лауш II“ – Образује се за дио територије града, коју чине улице: Карађорђева-парни бројеви, Крајишких бригада (1-19), Момчила Поповића, Мајке Јевросиме – непарни бројеви, Кола Српских сестара, Јована Рашковића – лијева страна (од 2-16 и непарни бројеви), Алексе Шантића, Петра Мећаве, Свете Краљице Јелене (дио), Божидара Миће Бабића, Милорада Умјеновића, Петровачка, Дрварска, Српских соколова, Санска, Реље Кнежевића, Богдана Жерајића, Вида Симурџића, Владике Варнаве Настића, Босе Живковић, Јованке Гајић Змијањке, Дарка Јакмировића и Деспота Константина Драгаша.

29. Мјесна заједница “Љубачево” – Образује се за насељено мјесто Љубачево, које чине засеоци: Гламочани, Брда, Врањеш Мала, Рудине, Грабеж Мала и Крчма.

30. Мјесна заједница “Мишин Хан” - Образује се за дио насељеног мјеста Поткозарје, које чине засеоци: Брђани, Валентићи, Јосиповићи, Маменице, Центар, Вулића Гај, Липовац, Радињача и Вуковићи.

31. Мјесна заједница “Мотике” – Образује се за насељено мјесто Мотике које чине засеоци: Ковачевићи, Брковићи, Васићи, Дворине, Силике, Марићи, Јосиповићи, Шумари, Мартиновићи, Пустахије, Мајданџићи, Кнежићи и Ћелановац.

32. Мјесна заједница “Нова Варош” – Образује се за дио територије града, коју чине улице: Српских пилота, Ранка Миличевића, Његошева (од број 1 и 2 до бројева 36 и 45), Недељка Чабриновића, Масарикова, Стевана Мокрањца, Тина Ујевића, Драгише Васића, Равногорска, Петра Кочића (од бр. 71 до 127) и Младена Стојановића (од 6-9).

33. Мјесна заједница “Обилићево I” - Образује се за дио територије града, коју чине улице: Цара Лазара - лијева страна (непарни бројеви), Царице Милице, Сент Андрејска, Вилсонова, Мачванска, Срђе Злопоглеђе, Јасеновачких логораша, Стевана Булајића (од бр.1-41 и 2-110), Бошка Тошића, Булевар Мајке Југовића (парни бројеви), Булевар Војводе Степе Степановића (од 1-87 и 2-60), Браце Поткоњака (од бр.10 и од 51), Тодора од Сталаћа, Марка Краљевића и Крфска (лијева страна).

34. Мјесна заједница „Обилићево II“ – Образује се за дио територије града, коју чине улице: Цара Лазара - десна страна (парни бројеви), Проте Тодора Срдића, Мирка Ковачевића, Браће Чубриловића, Милована Глишића, Старине Новака, Браће Југовића, Милоша Обилића, Патријарха Арсенија Чарнојевића, Старчевица, Пере Дрљаче, Устанички пут, Браце Поткоњака (од бр.12 и од

бр.53), Милешевска, Калемегданска, Крфска - десна страна, Тихомира Тихе Дамјановића, Гаврила Принципа, Бановић Страхиње, Пионирска, Орловачки пут, Војводе Пере Креце, Косте Војиновића и Пут бањалучког одреда.

35. Мјесна заједница „Павићи“ – Образује се за насељена мјеста: Павићи, Вилуси, Добрња, Шљивно и Радманићи, која чине засеоци: Гргићи, Цвијетићи, Ковачевићи, Шипке, Илићи, Топићи, Клинцови, Савановићи, Мачкићи, Грујичићи, Лукићи и Аљетићи, Врањеши, Шипке,Милашиновићи, Башићи и Грабовица, Њежићи, Малешевићи, Зец, Гвозденовићи, Клинцови, Вукадиновићи, Горњи Дринићи, Доњи Дринићи, Чавићи, Росићи, Бајићи и Дундуриште.

36. Мјесна заједница “Паприковац” – Образује се за дио територије града, коју чине улице: Давида Штрбца, Наталије Јовић, Лесковачка, Далибора Даче Стојића, Новосадска, Војводе Синђелића, Фрушкогорска, Др. Велимира Човића, Војвођанска, Ранка Шипке (од 1-95 и од 40-118), Романијска, Игманска, Мословачка, Зеленгорска, Раде Марјанца, Илије Грбића, Николе Бокана, Крајишка, Максима Горког, Крајишких бригада (непарни бр. 21-223), Др. Јована Рашковића - десна страна (парни бројеви од броја 18 до краја улице), Мајке Јевросиме, Косте Мајкића, Др. Косте Крсмановића, Дванаест беба и Краљице Јелене.

37. Мјесна заједница “Петрићевац” – Образује се за дио територије града, коју чине улице: Бранислава Нушића, Банијска, Васе Кондића, Зоре Ковачевић, Еугена Кумичића, Ивана Кукуљевића, Јовице Савиновића, Краља Александра I Карађорђевића, Краља Твртка Котроманића, Крајишких бригада (од 235-249), Купрешка, Љевчанска, Љубијских рудара, Љубице Мркоњић, Милана Кнежине, Мајевичка, Младена Ољаче, Његошева (од 36 и 45), Шарпланинска, Раде Кондића (од бр. 6-ц до краја и од бр. 1-ц до краја), Боже Николића, Марије Димић, Раковачких рудара и улица Тромеђа.

38. Мјесна заједница “Пискавица” - Образује се за насељено мјесто - дио Пискавицеи насељено мјесто Радосавска, која чине засеоци: Центар, Зрнићи, Шеве, Адамовићи, Милошевићи, Шутиловићи, Саламићи, Бабићи и Кнежевићи, Јаковљевићи, Касаловићи, Плављани и Граховци.

39. Мјесна заједница „П о б р ђ е“ – Образује се за дио територије града коју чине улице: Симе Пандуревића, Симе Милића Јоргића, Шпире Боцарића, Кључка, Миле Бекуте, Ђорђа Јоветића, Франца Шуберта (до броја 9ф), Љубице Геровац, Анке Дракулић, Баје Пивљанина, Душана Диљевића, Јасмира Малчића.

40. Мјесна заједница “Поткозарје”- Образује се за насељено мјесто дио Поткозарја које чине засеоци: Пиљагићи, Каралићи, Поповићи, Добраши, Милаковићи, Иџани,Тарашевац, Пезић Поље, Дворани, Гагрице и Центар.

41. Мјесна заједница “Пријаковци” – Образује се за насељена мјеста Пријаковци и Церици, која чине засеоци: Боговци, Малинићи и Поповићи, Малинићи, Вучковићи и Брковићи, Шукале и Драгишићи и Церици.

42. Мјесна заједница “Рекавице I” -Образује се за дио насељеног мјеста Рекавице, које чине засеоци: дио Прњавора, Ђукановићи и Руишта.

43. Мјесна заједница “Рекавице II” – Образује се за дио насељеног мјеста Рекавице, које чине засеоци: Горње Баре, Доње Баре, Пољице и дио Прњавора.

44. Мјесна заједница “Росуље” – Образује се за дио територије града, коју чине улице: Младена Стојановића (од бр. 9-а и 10), Јанка Веселиновића, Боже Варићака, Милана Радмана, Краља Петра II, Радослава Лакића, 14. Средњобосанских бригада, Стевана Марковића, Милана Стевиловића, Вождовачка, Триве Амелице, Лазаричка, V Козарске бригаде, Манастира Моштанице, Живојина Прерадовића, Јарослава Плецитија, Раде Кондића (од бр. 1 до бр. 1-б и од бр. 2 до 6 Б), Ивана Горана Ковачића, (до бр. 56 и 135), Драгана Бубића, Средњошколска, Косте Абрашевића, Васе Видовића, Миће Љубибратића, Косте Рацина и Земунске, Др. Живка Њежића, Млађе Ћусића - лијева страна и Битољска.

45. Мјесна заједница “Сарачица” –Образује се за насељена мјестаПрњаворМали, Павловац, Чокори и дио Бистрице, која чине засеоци:Голеши, Матићи, Моцоње, Вериши, Марићи, Вучићи, Марковићи, Ратковићи, Прпе, Кременовићи, Наранчићи, Лукајићи, Јанковићи, Стијаковићи, Домазети, Јосиповићи, Митровићи, Штрбци, Вукелићи, Ковачевићи, Вучићи, Ратковићи, Ћулуми, Јоргићи, Јањетовићи, Марјанци, Антићи, Кременовићи, Гаковићи, Јовићи, Гаиловићи, Врањеши, и засеоци од четвртог до седмог км уз пут Бањалука-Бронзани Мајдан.

46. Мјесна заједница “Српске Топлице” – Образује се за дио територије града, коју чине улице: Од Змијања Рајка, Пере Слијепчевића, Крагујевачко-Краљевачких жртава, Стефана Дечанског, Јована Цвијића, Јесењинова, Јаше Игњатовића, Мањачких устаника, Браће Грчића, Милована Миловановића, Манастира Гомионице, Проте Вида Ковачевића, Момчила Настасијевића, Цара Николаја II,НадеждеПетровић,Војводе Уроша Дреновића, Змијањска, Богдана Марића, Сутурлија, Звјездана Мандића, Браће Милетића, Симе и Илије Партала, Стојке Врањеша, Соколовац и Козарска - од Транзита.

47. Мјесна заједница “Старчевица” – Образује се за дио територије града, коју чине улице: Војводе Степе Степановића (од броја 89 до 199 - непарни и 62 до 146- парни), Косте Јарића, Милоша Дујића, Данила Перовића, Др. Војислава Ђеде Кецмановића, Јосифа Панчића, Вацлава Хавлека Вене, Милована Хрваћанина, Рајка Боснића, Саве Љубоје, Косовке Дјевојке, Симе Миљуша, Слободана Дубочанина, (била 8 Приградски пут), Тузланска (од бр.1-23 - непарни и од бр. 2 до 48 - парни), Српских устаника, Огњена Прице, Јована Јанчића, I Крајишке биргаде НО, Југ Богдана, Стевана Булајића (од бр.41 до краја - непарни и од бр.122 до краја - парни), Старог Вујадина, Церска, Мајке Југовића од 1-21, Милице Стојановић Српкиње, Српских Добровољаца, Високих Дечана, Манастира Грачанице, Студеничка, Саничких жетелаца и Стевана Првовенчаног.

48. Мјесна заједница „Стратинска“ – образује се за насељено мјесто Стратинска, које чине засеоци: Доњи Мајдан, Алијина Коса и Самица Стојановић, Брдо, Батари, Стевићи, Папићи, Микићи, Кекићи, Пртије, Горњи Кекићи, Ђаковићи, Миодраговићи, Луцићи, Вукојевићи, Кондићи, Гогићи, Матићи и Солари.

49. Мјесна заједница “Стричићи” –Образује се за насељена мјеста Стричићи, Дујаковци, Локвари и Лусићи, која чине засеоци: Саламићи, Ђукићи, Пајићи, Кочићи, Кривокуће, Дулићи и Гранолићи, Дујаковци – Божићи, Радановићи, Гатарићи, Врањеши и Вулини, Савановићи, Илићи, Сладојевићи и Милићевићи, Регодићи, Азарићи,

Којадиновићи, Антонићи, Лазичићи, Бабићи, Живковићи, Марчете и Макивићи.

50. Мјесна заједница “Центар I” – Образује се за дио територије града, коју чине улице: Краља Петра I Карађорђевића, Веселина Маслеше, Ивана Фрање Јукића, Бана Милосављевића, Бана Лазаревића, Симе Шолаје, Алеја Светог Саве, Владике Платона, Васе Пелагића, Николе Пашића, Браће и сестара Глумац, Гундулићева – десна страна, Војводе Радомира Путника, Српска, Краља Алфонса, Јеврејска, Иве Лоле Рибара, Гајева, Ђуре Даничића, Тржничка, Милана Ракића, Горана Радуловића „Бимбе“, Васе Глушца, Слободана Кокановића, Саве Ковачевића и Доситеја Обрадовића.

51. Mjесна заједница „Цeнтар II“ – Образује се за дио територије града, коју чине улице: Милана Тепића, Браће Пантића, Книнска, Марије Бурсаћ, Јована Дучића (од бр.1 до 63), Краља Петра I Карађорђевића - непарни бројеви, Николе Тесле, Петра Кочића (до бр.71), Светозара Марковића, Паве Радана, Првог Крајишког Корпуса, Тараса Шевченка, Слободана Јовановића, Крајишких бригада - парни бројеви (до бр.50), Бранка Радичевића, Иве Андрића, Саве Мркаља, Грчка, Видовданска, Вука Караџића, Ранка Шипке, Петра Рађеновића, Федерика Гарсије Лорке, Петра Прерадовића, Симе Матавуља, Здраве Корде, Драгомира Драге Малића, Михајла Пупина и Трг бораца.

52. Мјесна заједница “Чесма” – Образује се за дио територије града коју чине улице: Петра Великог, Ивана Милутиновића, браће и сестара Ољача, сестара Леви, Вјенцеслава Новака, Сарајевска, I Крајишки Пролетерски Батаљон, IV. Крајишки Партизански одред, Здравка Дејановића (Доњи Мађир) и Горњи Мађир, и улице у Горњој Чесми, које немају назива и граниче са једне стране до Слатине, а са друге стране до МЗ “Врбања”. Граница између МЗ „Чесма“ и МЗ „Лазарева I“ је ријека Врбас низводно до улице Илије Гарашанина и Делибашиног Села и наставак путем Бањалука – Слатина до Крчмарица са друге стране.

53. Мјесна заједница “Шарговац” –Образује се за насељена мјеста Шарговац и Новаковићи, која чине улице: ул. Билећка, дио ул. Јована Бијелића од надвожњака на ауто-путу до излаза на магистрални пут Б.Лука-Приједор, Суботичка ул. од непарног броја 91 и парног броја 4 до излаза на магистрални пут Б.Лука Приједор, објекат КП Дома “Туњице” и 2 стамбена објекта у ул. Ненада Костића.

54. Мјесна заједница “Шимићи” – Образује се за насељено мјесто Шимићи које чине засеоци: Косе, Ужари, Торлак, Средње Село, Јаворак, Радмани, Мишковићи, Петровићи, Бистрица, Градина, Диздари, Смиљчићи и Блажевићи.

Члан 4.

Мјесна заједница има печат округлог облика у складу са законом.

Члан 5.

Координација рада између Савјета мјесних заједница наведених у члану 3. Одлуке и органа града врши се у оквиру Административне службе града, а састоји се у праћењу стања у мјесним заједницама, прикупљања информација из мјесних заједница, у циљу израде извјештаја и анализа за потреба органа града.

Административно техничке послове за потребе органа мјесне заједнице обавља Административна служба града.

За обављање стручних и административно-техничких послова, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе града, утврдиће се опис послова и број извршилаца.

III – ОСТАЛИ ОБЛИЦИ И НАЧИНИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ И ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 6.

Грађани у мјесној заједници непосредно учешће у локалној самоуправи, остварују непосредним изјашњавањем на рефрендуму, на зборовима грађана и посредно путем изабраних представника у Савјет мјесне заједнице.

А) РЕФЕРЕНДУМ

Члан 7.

Грађани одлучују путем референдума, на начин и по поступку који је прописан Законом и Статутом Града.

Б) ЗБОР ГРАЂАНА

Члан 8.

Збор грађана мјесне заједнице сачињавају грађани са подручја мјесне заједнице који имају бирачко право и прибивалиште на територији мјесне заједнице.

Члан 9.

На збору грађана, грађани могу расправљати о свим питањима из дјелокруга самосталних послова Града, иницирати и предлагати начине рјешавања одређених питања и доношење аката из дјелокруга Скупштине Града.

Збор грађана се одржава за подручје мјесне заједнице, а изузетно се може одржати и за подручје више мјесних заједница.

Члан 10.

Грађани на зборовима грађана непосредно:

1) одлучују о избору чланова Савјета мјесне заједнице и о њиховом разрјешењу;

2) одлучују о прихватању иницијативе грађана за образовање мјесне заједнице, промјену подручја или назива мјесне заједнице;

3) одлучују о подношењу приједлога за расписивање референдума за подручје мјесне заједнице или њеног дијела, о питањима из надлежности Скупштине Града које се односе на посебне потребе и интересе грађана;

4) одлучују о покретању иницијативе за измјене и допуне Статута Града;

5) одлучују о покретању иницијативе за доношење и измјену прописа и општих аката из надлежности локалне заједнице;

6) одлучују о упућивању препорука и приговора на рад органа Града;

7) одлучују о покретању иницијативе за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре (улице, тргови, локални путеви, сеоски и други некатегорисани путеви, јавна расвјета, водоводна мрежа, канализациона мрежа, електро-мрежа, зеленило, гробља);

8) одлучују о покретању иницијативе о начину обезбјеђења финансијских средстава за изградњу и одржавање објеката из тачке 7 (лично учешће грађана) као и о начину кориштења тих објеката;

9) одлучују о покретању иницијативе за побољшање услова у области здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини;

10) одлучују о покретању иницијативе за побољшање услова у области културе, образовања, спорта и физичке културе;

11) одлучују о покретању иницијатива за побољшање услова у области развоја привреде, туризма, угоститељства, занатства, трговине, приватног предузетништва и пољопривреде;

12) одлучују о покретању иницијативе за побољшање услова у области заштите природних добара, животне средине и заштите грађана и материјалних добара од елементарних и других већих непогода;

13) одлучују о покретању иницијативе и у другим областима за које грађани сматрају битним;

14) разматрају годишње извјештаје о раду Савјета МЗ;

15) разматрају посебна питања и акта која им на разматрање упути Скупштина Града, и на иста упућују примједбе, приједлоге и сугестије;

16) разматрају Нацрте Статута Града, Нацрте одлука о буџету, Плану развоја, Нацрту Урбанистичког и регулационих планова која им Скупштина Града упути на јавну расправу и на исти упућује примједбе, приједлоге и сугестије;

17) предлажу једногодишње планове изградње објеката комуналне инфраструктуре за подручје мјесне заједнице.

Члан 11.

Збор грађана може сазвати Градоначелник, предсједник Скупштине града, предсједник Савјета мјесне заједнице и сваки одборник са подручја мјесне заједнице на којој има пребивалиште.

Предсједник Савјета мјесне заједнице дужан је сазвати збор грађана на писмени захтјев најмање 50 бирача.

Члан 12.

Градоначелник, предсједник Скупштине Града и одборник са подручја мјесне заједнице на којој има пребивалиште заказују Збор грађана и утврђују дневни ред у сарадњи са предсједником Савјета мјесне заједнице.

Члан 13.

Предсједник Савјета МЗ, збор грађана по захтјеву 50 бирача дужан је сазвати у року од 15 дана од дана подношења захтјева.

Ако предсједник Савјета МЗ не сазове збор грађана у прописаном року, збор грађана сазива Градоначелник по поступку прописаном овом одлуком.

Члан 14.

Збор грађана мјесне заједнице одржава се према потреби.

Обавијест о сазивању збора грађана обавезно садржи:

- назив мјесне заједнице у којој се збор одржава,

- вријеме и мјесто одржавања збора грађана,

- адресу објекта у којој се збор одржава,

- дневни ред збора грађана,

- потпис лица које заказује збор грађана.

Члан 15.

У циљу благовременог обавјештавања грађана, обавјештење о сазивању Збора грађана објављује се најмање 7 (седам) дана прије одржавања збора, истицањем на јавним мјестима на подручју МЗ, обавјештавањем путем средстава јавног ифнормисања и на WEB – страници Града.

Изузетно због значаја разматрања појединих питања на Збору грађана, рок из претходног става може бити и краћи.

Члан 16.

Збору грађана, на позив Савјета мјесне заједнице или самоиницијативно, могу присуствовати и учествовати у раду одборници Скупштине Града и начелници одјељења и служби Административне службе Града.

Члан 17.

Збором грађана предсједава предсједник Савјета или његов замјеник.

Изузетно, због значаја разматрања појединих питања на Збору грађана, усљед оправдане спријечености предсједника или замјеника предсједника Савјета, Збору грађана може предсједавати члан Савјета којег одреди Савјет МЗ.

Члан 18.

Предсједник Савјета отвара Збор грађана, руководи његовим радом, утврђује постојање кворума за рад и стара се о реду на збору грађана.

Члан 19.

Грађани који учествују у раду Збора грађана не могу говорити прије него што затраже и добију ријеч од Предсједника Савјета.

Грађани могу говорити само о питањима која су на дневном реду Збора грађана.

Члан 20.

За вријеме говора грађана није дозвољено ометање, друго понашање које нарушава ред на Збору и кориштење увредљивих израза којим се не поштује достојанство грађана.

Члан 21.

За повреду реда на Збору грађана Предсједник Савјета грађанину може изрећи опомену, одузети му ријеч и удаљити са Збора грађана.

Члан 22.

Збор грађана мјесне заједнице може пуноважно одлучивати ако је на збору присутно:

- у МЗ која има до 1000 регистрованих бирача, најмање 30 бирача,

- у МЗ која има од 1000-3000 регистрованих бирача, најмање 50 бирача,

- у МЗ која има од 3000 – 10.000 регистрованих бирача, најмање 75 бирача,

- у МЗ која има преко 10.000 регистрованих бирача, најмање 100 бирача.

Одлука се сматра донесеном ако се за исту изјасни већина од укупног броја присутних бирача на збору грађана, јавним гласањем дизањем руке.

Члан 23.

О раду збора грађана записник води радник Административне службе града и исти мора садржавати мјесто и вријеме одржавања збора, број присутних грађана, дневни ред и донесене одлуке. Записник потписују предсједник Савјета и записничар.

Члан 24.

Одлуке донесене на збору грађана достављају се органима Града и институцијама.

Надлежни органи Града дужни су одлуке са збора грађана размотрити и о свом ставу односно предузетим мјерама обавјестити збор грађана, посредством Савјета МЗ, најкасније у року од 60 дана од дана пријема одлуке.

Члан 25.

Орган мјесне заједнице је Савјет мјесне заједнице.

Број чланова Савјета МЗ, утврђује се према броју грађана, уписаних у бирачки списак.

Савјет мјесне заједнице има:

- 5 чланова у МЗ која има до 1000 регистрованих бирача,

- 7 чланова у МЗ која има од 1000 – 5000 регистрованих бирача,

- 9 чланова у МЗ која има од 5000 – 10000 регистрованих бирача,

- 11 чланова у МЗ која има преко 10000 регистрованих бирача.

Члан 26.

Савјет мјесне заједнице има предсједника и замјеника предсједника.

Чланови Савјета МЗ бирају се на период од 4 године.

Члан 27.

Одлуку о расписивању избора за Савјете мјесних заједница доноси Скупштина Града, заказује Градоначелник а проводи их Савјет мјесне заједнице ранијег сазива.

Члан 28.

Избор Савјета МЗ новообразоване МЗ проводи Радно предсједништво кога на Збору грађана, бирају грађани јавним гласањем дизањем руке.

Радно предсједништво има предсједника и два члана и исто руководи радом Збора приликом избора чланова Савјета.

Члан 29.

Чланове Савјета МЗ бирају бирачи који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице, који су уписани у бирачки списак, непосредно на збору грађана, на начин и по поступку прописаном овом одлуком.

Члан 30.

Сваки држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, под условима наведеним у члану 29. ове одлуке има право да бира и да буде биран у Савјет мјесне заједнице.

Члан 31.

Кандидате за чланове Савјета МЗ предлажу грађани на Збору грађана, а приједлози могу бити изнесени у писменом и усменом облику.

Ако се приједлози за кандидате подносе у писменом облику, исти се достављају Савјету МЗ три дана прије дана одржавања Збора грађана.

Члан 32.

Приликом предлагања кандидата за чланове Савјета МЗ водиће се рачуна о мјесту пребивалишта кандидата, равномјерној заступљености свих дјелова мјесне заједнице, (насељена мјеста, села, засеоци, улице) пропорционалној заступљености конститутивних народа који живе на територији мјесне заједнице, као и о полној заступљености кандидата.

Лице које проводи изборе, дужно је осигурати поштовање принципа наведених у ставу један.

Члан 33.

Предложени број кандидата мора бити двоструко већи од броја чланова Савјета, који је прописан у члану 25. ове одлуке.

Након извршеног предлагања кандидата, утврђује се кандидатска листа.

Члан 34.

Избор чланова Савјета врше бирачи непосредно на збору грађана јавним гласањем дизањем руке, о сваком предложеном кандидату, а гласа се оним редосљедом којим су предложени.

За чланове Савјета МЗ изабрани су они кандидати са кандидатске листе, који су добили надполовичну већину броја гласова присутних на Збору грађана.

Редосљед се утврђује, према броју добијених гласова.

О извршеном избору чланова Савјета, Збор грађана доноси одлуку.

Члан 35.

Након одржавања избора за чланове Савјета службеник Административне службе Града је дужан доставити записник са Збора грађана и одлуку о избору чланова Савјета, Стручној служби Скупштине Града и градоначелника.

Члан 36.

Уколико се Савјет МЗ не изабере у првом кругу, због недостатка потребног броја присутних бирача, наведених у члану 22. ове одлуке, или због другог разлога, спроводи се нови круг избора, који ће се понављати до избора Савјета МЗ.

Члан 37.

Прву конститутивну сједницу новоизабраног Савјета МЗ сазива предсједник Савјета ранијег сазива, најкасније 15 дана након проведених избора.

Чланови Савјета из својих редова надполовичном већином чланова Савјета бирају предсједника и замјеника предсједника, о чему доносе одлуку.

Члан 38.

Члан Савјета МЗ има права и дужности:

- присуствовати сједницама Савјета,

-предлагати разматрања појединих питања из дјелокруга рада Савјета,

- расправљати и изјашњавати се о свим питањима која су на дневном реду Савјета,

- обављати послове које му у оквиру свог дјелокруга рада повјери Савјет МЗ.

Члан 39.

Предсједник Савјета МЗ руководи радом Савјета и Збором грађана, сазива и предсједава радом Збора грађана и Савјета МЗ, потписује акте и обавља друге послове за које га овласти Савјет МЗ, а који нису у супротности са Законом, Статутом Града и овом одлуком.

Замјеник предсједника Савјета замјењује предсједника Савјета у случају његове одсутности или спријечености.

Члан 40.

Савјет МЗ засиједа по потреби и одлучује на сједницама.

Савјет може пуноважно одлучивати, ако је на сједници присутно више од половичне чланова Савјета.

Савјет доноси одлуке већином гласова чланова Савјета.

Члан 41.

Обавијест о сазивању сједнице Савјета са дневним редом, временом и мјестом одржавања доставља се члановима Савјета најкасније три дана прије одржавања сједнице.

Члан 42.

За свој рад Савјет МЗ одговоран је Збору грађана и једном годишње о истом подноси извјештај о раду за протеклу годину.

Члан 43.

Мандат чланова Савјета престаје:

1. смрћу,

2. оставком,

3. истеком периода на који је изабран,

4. пресељењем са подручја МЗ,

5. разрјешењем,

6. упућивањем на издржавање казне затвора дуже од 6 мјесеци,

7. ако је правоснажном одлуком лишен пословне способности.

Члан 44.

Ако члану Савјета престане мандат или буде опозван прије истека рока за период на који је изабран, члан Савјета постаје следећи кандидат са предложене листе кандидата који је добио највећи број гласова на збору грађана за избор чланова Савјета.

Члан 45.

Члан Савјета може бити разријешен дужности и прије истека мандата, на збору грађана, ако за њихово разрјешење гласа натполовична већина од укупног броја грађана који су присутни на збору.

Члан 46.

Члан Савјета може бити разријешен дужности и прије истека рока на који је изабран, ако дуже вријеме не присуствује сједницама Савјета, због дужег одсуствовања усљед дуге и тешке болести, неморалног и недоличног понашања, пропуста у раду или због злоупотребе приликом обављања послова.

Члан 47.

Приједлог за разрјешење члана Савјета, може поднијети предсједник Савјета и било који члан Савјета.

Приједлог је усвојен ако се за исти изјасни надполовична већина чланова Савјета.

О приједлогу за разрјешење члана Савјета, одлучује Збор грађана.

Члан 48.

Приједлог за разрјешење члана Савјета и Савјета може поднијети и 50 грађана у писаном облику са образложеним разлозима за разрјешење.

Савјет је дужан приједлог ставити на дневни ред Збора грађана у року од 15 дана од дана пријема приједлога.

У противном Збор грађана ће заказати Градоначелник.

Члан 49.

У оквиру својих права и дужности Савјет МЗ:

- бира из својих редова предсједника и замјеника предсједника Савјета МЗ,

- стара се о извршењу својих одлука и одлука које грађани донесу личним изјашњавањем на Збору грађана,

- доноси годишњи извјештај о раду и извјештава Збор грађана,

- доноси Одлуку о утврђивању листе приоритета изградње објеката комуналне инфраструктуре на подручју МЗ,

- разматра иницијативе грађана за сазивање збора грађана,

- доноси одлуку о упућивању приједлога Збору грађана за разрјешење члана Савјета,

- доноси одлуку о једнократном давању на кориштење простора у објекту мјесне заједнице,

- сарађује са Комисијом за мјесне заједнице Скупштине Града,

- сарађује са другим субјектима на подручју града и мјесне заједнице,

- обавља и друге послове које му у надлежност ставе закон, Скупштина Града и Градоначелник.

Члан 50.

Предсједник, замјеник предсједника и чланови Савјета за свој рад имају право на накнаду, чију висину утврђује Скупштина града посебном одлуком.

Члан 51.

За обављање одређених послова Савјет мјесне заједнице може образовати комисије.

IV – ФИНАНСИРАЊЕ РАДА МЈЕСНИХ

ЗАЈЕДНИЦА

Члан 52.

Средствазазадовољавањеодређених заједничкихпотребаграђана у мјесној заједници обезбјеђују се из:

- средстава буџета Града, а у складу са Плановима и програмима развоја мјесне заједнице, односно Града,

- средствима грађана у мјесној заједници остварена личним учешћем, те средствима која издвајају заинтересована физичка и правна лица,

- средстава међународних организација и удружења грађана у оквиру конкретних пројеката.

Члан 53.

Објектима, основним и другим средствима која за свој рад користе мјесне заједнице, управља и располаже Град Бања Лука уз прибављено мишљење Савјета мјесне заједнице.

Члан 54.

Рад Збора грађана и Савјета мјесне заједнице је јаван и доступан грађанима и средствима јавног информисања.

Одлуке и закључци Збора грађана и Савјета МЗ објављују се на огласној плочи у објекту МЗ.

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.

Саставни дио ове одлуке је карта подручја мјесних заједница са назначеним сједиштима мјесних заједница.

Члан 56.

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о образовању, организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју града Бања Лука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.2/02).

Члан 57.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-520/06.