Рјешење о престанку мандата одборнику Скупштине града Бања Лука Јасминки Кривокућа

523.

На основу члана 1.10. став 1. тачка 1. Изборног закона БиХ (Сл.гласник БиХ, бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02 и 20/04), и члана 6. став 1. тачка 1. Изборног закона Републике Српске (Сл.гласник РС, бр.34/02, 35/03 и 24/04), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о престанку мандата одборнику Скупштине града Бањалука

1. Утврђује се да је престао мандат, прије истека времена на које је изабран, одборнику у Скупштини града Бања Лука – ЈАСМИНКИ КРИВОКУЋИ – СНСД Милорад Додик, са даном 05.05.2006.године.

2. Ово рјешење биће објављено у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-597/06.