Закључак о дужем радном времену свих угоститељских објеката за 1 (један) сат на подручју Града Бања Лука у периоду од 13. 07. до 31. 08. 2006. године

548.

На основу члана 25. Закона о угоститељству (Сл.гласник Републике Српске бр. 3/04 и 37/06), члана 69. Статута града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 25/05), и члана 6. Одлуке о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју града Бања Лука (Сл.гласник града Бања Лука, бр. 10/05 и 8/06), доносим

З А К Љ У Ч А К

I У периоду од 13.07. до 31.08.2006. године, сви угоститељски објекти на подручју града Бањалуке, могу радити 1 (један) сат дуже, у односу на радно вријеме прописано Одлуком о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју града Бањалука (Сл.гласник града Бања Лука, бр. 10/05 и 8/06).

II Угоститељски објекти из тачке I могу радити:

Ресторани, угоститељски објекти за исхрану и пиће и угоститељски објекти за пиће:

од 07,00 до 24.00 часа, радним данима,

од 07,00 до 01,00 час, викендом (петак и субота).

Диско-барови, диско-клубови (дискотеке), барови и ноћни барови:

од 19,00 до 03,00 часа, радним данима,

од 19,00 до 04,00 часа, викендом (петак и субота).

III Угоститељски објекти, који се налазе у стамбено-пословним објектима колективног становања могу радити од 07,00 до 24,00 часа, радним данима и викендом (петак и субота).

IV Овај закључак доносим на захтјев Туристичке организације града Бања Лука, Занатско – предузетничке коморе Регије Бања Лука – Секције угоститеља, организатора културних и спортских манифестација које се у наведеном периоду одржавају на подручју града Бањалуке, као и групе грађана, а у циљу унапређења укупне туристичке понуде града Бањалука.

V Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у Службеном гласнику града Бања Лука.

Број: 07/I-Г-1701/06.