Одлука о измјенама и допунама Одлуке о образовању, организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју града Бањалука

6 .

На основу члана 107. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 32. став 2. тачка 28. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 25/05 и 30/07), Скупштина града Бања Лука, на 16. сједници, одржаној дана 28.01.2010. године, донијела је

О Д Л У К У

о измјенама и допунама Одлуке о образовању, организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју града Бања Лука

Члан 1.

У члану 3., став 1., тачка 1. Одлуке о образовању, организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју града Бање Луке (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 12/06 и 6/07):

- умјесто „Грбићи“, треба да стоји: „Грлић“;

- умјесто „Шкрбидол“, треба да стоји: „Шкрбиндол“.

Члан 2.

У члану 3., став 1., тачка 2.:

- умјесто: „Булевар Војводе Степе Степановића (од бр. 92 – 200 и од 199 – 243) од моста код Топлане на ријеци Врбас“, треба да стоји:

„Булевар војводе Степе Степановића, од бр. 148 до 328 (парна страна), и од бр. 201 до 277 (непарна страна)“;

- умјесто: „улица која се спаја са ул Булевар Војводе Степе Степановића поред ресторана Ада“, треба да стоји:

„Ул. Ада“.

- умјесто: „Понирска од 1 – 12 и од 13 – 1“, треба да стоји:

„Понирска, од бр. 2 до 12 (парна страна), и од бр. 1 до 19 (непарна страна)“;

- умјесто: „Тузланска од 11 – 33 и од 48 – 84“, треба стоји:

„Тузланска, од бр. 48 до 84 (парна страна), и од бр. 23А до 33 (непарна страна)“.

- умјесто: „Весели бријег“, треба да стоји:

„Весели бријег, изузев бројева од 34 до 60 (парни бројеви)“.

Члан 3.

У члану 3. став 1. тачка 3.

- испред ријечи: „насељено мјесто“, додаје се ријеч „дио“;

- умјесто ријечи: „Гранулићи“, треба да стоји: „Гранолићи“;

- умјесто ријечи: „Кременовићи, Радићи“, треба да стоји: „Кременовићи - Радићи“

- иза ријечи: „Јованићи“, додају се ријечи:

„Гранолићи – Ћошићи, Доњи Јанковићи, Јанковићи Клупе, Лолићи – Перићи, Калабе, Кременовићи – Лолићи, Кременовићи – Балићи и Ђурићи.“, и текст који гласи:

„Утврђује се граница између Мјесне заједнице „Бистрица“ и Мјесне заједнице „Сарачица“, како слиједи:

Граница почиње регионалним путем Бањалука – Бронзани Мајдан, од изворишта Буковац, шумским путем на југ, до засеока Вучићи, којег не обухвата, некатегорисаним путем, до куће Драгана Ћулума, коју не обухвата, њивским путем до трафостанице, коју не обухвата, даље, њивским путем до базена за воду, који обухвата. Даље иде њивским путем Бујадницама до куће Марић Гавре, коју не обухвата, наставља локалним путем до раскршћа некатегорисаних путева, Вукелићи – Јањетовићи, затим иде иза гробља Бранковац, које обухвата, некатегорисаним путем Јањетовићи, до кућа Јањетовића, које не обухвата, наставља њивским путем до некатегорисаног пута Лолићи – Марјанци, до мјесног гробља Лолићи, које не обухвата, те наставља, шумским путем, до куће Гојка Јованића, коју обухвата, наставља, некатегорисаним путем, до моста, који обухвата, те старим путем, до куће Тихомира Кременовића, коју не обухвата.“

Члан 4.

У члану 3. став 1. тачка 4.

- умјесто: „Булевар Војводе Живојина Мишића од броја 2 – 8 (парни бројеви)“, треба да стоји:

„Булевар војводе Живојина Мишића, од бр. 2 до 32 (парна страна)“;

- умјесто: „Гундулићева од броја 2 – 8“, треба да стоји:

„Гундулићева, бројеви 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6 и 8 (парна страна)“.

- умјесто: „Саве Ковачевића од броја 6 до краја“, треба да стоји:

„Саве Ковачевића, од бр. 6 до 54 (парна страна), и од бр. 7 до 51 (непарна страна)“;

- умјесто: „Булевар В. Петра Бојовића“, треба да стоји:

„Булевар в. Петра Бојовића, сви кућни бројеви, осим 1А“;

- иза улице Булевар в. Петра Бојовића, додаје се: „ул. Гавре Вучковића (парна страна)“.

Члан 5.

У члану 3. став 1. тачка 5.:

- умјесто: „Гундулићева (парни бројеви од броја 8 до краја)“, треба да стоји:

„Гундулићева, од бр. 8 до бр. 106 (парна страна)“;

- умјесто: „Алеја Светог Саве (од војног сам. хотела па до краја)“, треба да стоји:

„Алеја Светог Саве, од бр. 13 до 69 (непарна страна), и од бр. 46 до ЈП „AQUANA“ Водени парк д.о.о. (парна страна)“;

- иза ул. Франа Супила, додати ул.: „Бранка Ћопића и Булевар в. Петра Бојовића 1А (Кампус)“.

Члан 6.

У члану 3. став 1. тачка 6. мијења се, и гласи:

„Мјесна заједница „Борковићи“ – образује се за насељена мјеста: Борковићи, Славићка и дио насељеног мјеста Пискавица, које чине засеоци:

Борковићи: Ожеговићи, Милојевићи, Тамбурићи, Полићи, Остићи, Којићи, Регоде, Марчете, Кременовићи, Мушићи, Ђурићи, Штрбци, Бркићи, Милошевићи, Спасенићи, Мирнићи, Јовићи, Вишекруне, Зарићи, Драгојевићи, Бунићи, Јеличићи, Шиндраци, Радуни, Савићи, Грмуше, Марјанци, Савановићи, Кременовићи и Стојичићи;

Славићка: Толимири, Нишићи, Вулићи, Благојевићи, Тошићи, Петраши, Кременовићи, Курије, Башићи, Тадићи, Грујићи, Гајићи, Панџе, Малбашићи, Мејакићи, Ђуричићи, Којићи, Рогићи, Мандићи, Кузмановићи, Чајићи, Кнежевићи, Стакићи, Ритани, Трамошљике, Преради, Богојевићи, Ђурићи, Марковићи, Бошњаци, Милићи, Милташевићи и Вујиновићи.

Дио Пискавице: Талићи, Марићи, Преради, Мирошљевићи, Вишићи, Грујићи, Латинчићи, Берићи и Стојичићи.

Утврђује се граница између МЗ Борковићи и МЗ Горња Пискавица, како слиједи:

Граница почиње на деветнаестом километру регионалног пута Бања Лука – Бронзани Мајдан, код засеока Мирошљевићи, и даље наставља, низводно ријеком Бистрицом, до Јованића млина, којег обухвата, затим скреће на сјевер, некатегорисаним путем (20 m), и на запад (300 m), до пута зв. Друм (стари пут), чијом десном страном иде у правцу сјевера, до раскрснице „4 пута“ у засеоку Мијатовићи, које не обухвата. Од засеока Мијатовићи, иде у правцу запада, у дужини од 200 m, затим скреће на сјевер, поред Гробља, до потока Боровачка ријека, а након тога, иде низводно, потоком Боровачка ријека, до млина испод засеока Штрбци. Од млина, граница иде поред гробља, којег не обухвата, као ни засеок Штрбце, и у правој линији иде преко поља, до границе К.О. Радосавска, Славићка и Пискавица Горња, гдје завршава.“

Члан 7.

У члану 3., став 1., тачка 8. мијења се, и гласи:

„Мјесна заједница „Бронзани Мајдан“ – образује се за насељена мјеста: Бронзани Мајдан, Обровац и Мелина, која чине засеоци.

Бронзани Мајдан: Доњи Мајдан, Алина коса, Самица, Стојановићи и Дакићи.

Обровац: Ђурђевићи, Марјановићи, Микићи, Максимовићи, Дојчиновићи, Вујанићи, Вукелићи, Драгољићи, Јукићи, Бојанићи, Столићи, Малетићи, Босанчићи, Мрзићи, Ћорде, Пејићи, Тривунџе, Чиче, Ковачевићи, Бојновац.

Мелина: Растока, Шоботе, Берендике, Благојевићи, Кнежевићи, Бабићи, Лужије, Мајсторовићи, Ђукићи, Крагуљи, Штрбци, Штековићи, Ћутићи, Клинцови, Палачковићи, Зељковићи, Бобари, Петковићи, Поповићи, Марковићи, Грачани, Радићи, Кољанчићи, Савићи, Чергићи и Мирчићи.

Члан 8.

У члану 3. став 1. тачка 9.

- умјесто: „Краља Петра I Карађорђевића од броја 1 до 91 (непарни); од броја 2 до 58, односно до раскршћа са улицом Марије Бурсаћ“, треба да стоји:

„Краља Петра I Карађорђевића, од бр. 1 до 89 (непарна страна), и од бр. 2 до 48 (парна страна)“;

- умјесто: „Книнска од бр. 2 – 10, односно од почетка до раскршћа са улицом Марије Бурсаћ“, треба да стоји:

„Книнска, од бр. 2 до 10 (парна страна)“;

- умјесто: „Марије Бурсаћ – лијева страна (непарни бројеви)“, треба да стоји:

„Марије Бурсаћ, од бр. 1 до 11 (непарна страна)“;

- умјесто: „Омладинска (од броја 93 – непарни и броја 50 – парни)“, треба да стоји:

„Омладинска од бр. 1 до 95 (непарна страна)“;

- умјесто: „Душка Кошчице“, треба да стоји:

„Душка Кошчице, од бр. 2 до 40 (парна страна)“;

- иза ул. „Хварска“, додати: „и тврђава Кастел“.

Члан 9.

У члану 3., став 1., тачка 11.:

- умјесто: „Тане Максимовића“, треба да стоји:

„Томе Максимовића“;

- умјесто: „Јована Првог Поповића“, треба да стоји:

„Јове Г. Поповића“;

- умјесто: „Јована Крстића“, треба да стоји:

„Јована Кршића“;

- брише се ријеч „дио“, испред „Цариградска“;

-иза ријечи: „Сестара Узелац“, додаје се: „Јовањданска и Ђурђевданска“.

Члан 10.

У члану 3., став 1., тачка 12. мијења се, и гласи:

„Мјесна заједница „Голеши“ - образује се за насељена мјеста: дио Голеша, Перван Горњи, Перван Доњи и Суботица, које чине засеоци:

Дио Голеша: Јовићи, Шкрбићи, Ружевићи, Киклићи, Добраши, Милошевићи, Гајићи, Дивљаци, Пантоши, Лојићи, Тркуље, Кудре;

Перван Горњи: Ћопићи, Галићи, Вукелићи, Милојевићи, Шевери, Чергићи, Рађевићи, Вујиновићи, Врањеши, Марчетићи, Чавићи;

Перван Доњи: Мушићи, Вукајловићи, Митровићи, Раковићи, Умјеновићи, Јовичићи, Савићи, Цујићи, Драгојевићи, Косови, Косићи, Ритани, Чајићи, Марићи;

Суботица: Боројевићи, Додици, Момићи, Вујановићи, Поповићи, Петковићи, Малетићи, Скендерије.

Утврђује се граница између МЗ Голеши и МЗ Доња Кола, како слиједи:

Граница почиње на путу Сарачица-Чокори-Голеши, иза куће Матић (Ристе) Недељка коју не обухвата. Затим иде на југ, поред Црног врела, затим потоком од Црног врела па низводно, потоком Каменица, све до ријеке Голешице, тј. до ушћа потока Каменице у ријеку Голешицу, иза Ладаре, коју не обухвата. Граница наставља преко Галића брда, поред Јелића, које не обухвата, и излази на пут код Јовиног брда, којег обухвата, укључујући и кућу Јелић (Бранка) Милорада, коју обухвата.

Члан 11.

У члану 3., став 1., тачка 14.:

- бришу се ријечи: „дио Цариградске (од Ребровачког потока)“;

- умјесто: „Понирска“, треба да стоји:

„Понирска, од бр. 21 до 73 (непарна страна), и од бр. 14 до 66 (парна страна)“;

- брисати ријечи: „браће Кавића“.

Члан 12.

У члану 3., став 1., тачка 15. мијења се, и гласи:

„Мјесна заједница „Доња Кола“ - образује се за насељена мјеста: Доња Кола, дио Голеша, дио Кола и дио града Бањалуке, које чине засеоци:

Доња Кола: Благојевићи, Гранолићи, Трубајићи, Кречари, Гојићи, Јаворци, Марковићи, Кудре, Пурићи, Копрене, Моцоње, Божићи, Мирнићи, Поповићи, Петковићи, Ирићи, Вуковићи, Ђукићи;

Дио Голеша: Шиндраци, Ђурђевићи, Арсенићи, Галићи, Дамјановићи, Грмуше, Удовчићи, Матићи, Петковићи, Јанковићи, Јелићи, Ћутковићи;

Дио Кола: Ћутковићи, Чекићи, Метлари, Гатарићи, Нинковићи, Милаковићи, Микулићи, Вуковићи, Гајићи, Плавшићи, Вукелићи, Шућури, Дедићи;

Дио Бањалуке: Ћурковићи, Божићи, Ћутковићи, Адамовићи, Грбићи, Ђукићи, Икаловићи, Јанковићи, Арсенићи, Вукелићи, Милашиновићи, Трубајићи, Шулићи, Сараџићи, Малбашићи, Митровићи, Милојевићи, Тркуље, Грачани, Галићи, Гламочанини, Навалићи, Лојићи, Петковићи, Скендерије, Босанчићи, Удовчићи, Гајићи, Киклићи, Максимовићи, Дивљаци, Рачићи, Баралићи, Голубовићи, Копрене, Мишићи, Чавићи, Матијашевићи, Мандићи, Малчићи, Вукомани, Вукојевићи, Милашиновићи, Каурини, Балабани, Драгичевићи, Маричићи.

Утврђује се граница МЗ Доња Кола и МЗ Кола, како слиједи:

„Граница почиње на регионалном путу Бања Лука – Чађавица код куће Маричић Душана и Кременовић Бранислава, које обухвата. Затим скреће на запад, путем поред куће Малић (Раде) Марка, коју обухвата, па продужава на сјевер, истим путем, до Јеверичког брда, на тромеђу К.О. Кола, Буквалек и Сјутрашњица. Одавде граница иде у правцу запада, преко њива званих Главица и шуме Гај, те пресијеца поток Ријеку. Даље наставља преко њива Раван, до Миљеваче, и излази на пут. Граница даље иде у правцу југозапада, путем поред шуме Кувељ, коју обухвата, и њива „Корита“, коју не обухвата, те поред гробља код извора Стубо, којег обухвата, и куће Плавшић (Цвије) Мане, коју не обухвата. Скреће на југ, преко Брда, према Вртића долу, и излази на поток Грабовача, затим иде узводно, потоком Грабовача, до пута, и то до мјеста на путу, гдје га пресијеца поток Грабовац. Одавде граница иде на југ, путем према кући Малбашић (Раде) Бошка, коју не обухвата, па скреће у правцу сјеверозапада, истим путем до Савичића и Симиног брда на раскрсници четири пута, па наставља у правцу југозапада, путем поред Чекића бунара, који је на путу, па иде истим путем на сјеверозапад, до тромеђе К.О. Конатари, Сјутрашњица и Перван Горњи.“

Утврђује се граница између МЗ Доња Кола и града Бањалуке, како слиједи:

„Граница почиње на сјеверу, на тромеђи К.О. Кола Доња, Шибови и Буквалек, која је на ријеци Сутрулији. Затим иде низводно, ријеком Сутурлијом, до границе К.О. Буквалек, Бања Лука 2, на крају ул. Сутрулија, коју не обухвата. Одавде граница иде на југ, преко њива, а све изнад улица Манастира Гомионице и Проте Вида Ковачевића, које не обухвата, и излази на пут, код куће Ћурковић (Уроша) Стојке, коју обухвата (Дуге равни). Затим иде на југозапад, истим путем, и излази на стару трасу пута Бањалука – Чађавица. Даље иде на југ, старом трасом пута Бањалука – Чађавица, све до куће Вукоман (Јефте) Јована, коју обухвата, затим скреће лијево, локалним путем, све до потока Рашков. Наставља низводно, потоком Рашков, до новог пута Бањалука – Чађавица и извора Чекинац. Затим иде новим путем, па скреће иза кућа Балабан Рајка и Славка, које обухвата, и поново излази на пут Бањалука – Чађавица, на тромеђи, К.О. Буквалек, Рекавица Доња и Дуципоље.“

Члан 13.

У члану 3., став 1., тачка 16. мијења се, и гласи:

„Мјесна заједница „Драгочај“ - образује се за насељена мјеста: Драгочај, Рамићи, Барловци и дио Залужана, која чине засеоци:

Драгочај: Дикевци, Орловац, Градина, Павловача, Страњани, Чивчије, Марићи.

Рамићи: Липовци, Тадићи, Савићи и дио ул. XIII Куљанске (лијева страна).

Барловци: Лукенде, Обала, Гајани, Доњи Барловци, Средње село и дио ул. VII Куљанске (дио десне стране).

Дио Залужана: територија без назива улица, између Градске депоније, старог Приједорског пута и новог Приједорског пута, до улице Туњице.

„Утврђује се граница између МЗ Драгочај и МЗ Залужани, како слиједи:

Граница почиње на ријеци Иваштанки, иза фабрике „Унис“, затим иде границом фабричког круга „Униса“, којег обухвата, све до кућа Малешевићи (Илије) Миле и Малешевић (Илије) Маринка, које обухвата, и излази на нови Приједорски пут, којим иде у правцу југоистока до улице Туњице, коју не обухвата.“.

Члан 14.

У члану 3., став 1., тачка 17. мијења се, и гласи:

„Мјесна заједница „Дракулић“ - образује се за насељено мјесто Дракулић, које чине улице: Голуба Бабића, Херцеговска, Суботичка, од бр. 1 до 89 (непарна страна) и бр. 2 (парни), Ловћенска, Млађе Ћусића, од бр. 2 до 60 (парни бројеви) и бр. 11 (непарни), Милана Топлице, Марка Миљанова, Јарослава Хашека, Ивана Горана Ковачића, од бр. 137 до 201 (непарна страна), Дракулићка (дио парних бројева и цијела непарна страна), Ђулија, Добрњска, Ђурђа Гламочанина, Кнежевска, 7. фебруара, Карановића, Војна и Мањачка“.

Члан 15.

У члану 3., став 1., тачка 18.:

- испред ријечи „насељено мјесто Залужани“, додаје се ријеч: „дио“;

- бришу се ријечи: „Куљани, Пријечани и Вујиновићи“;

- умјесто: „Јован Бијелића (дио)“, треба да стоји:

„Јована Бијелића, од бр. 1 до 7 (непарна страна), и од бр. 2 до 178 (парна страна)“;

- брише се ријеч: „дио“ послије ул. Ненада Костића;

- умјесто: „Подгоричка сви непарни и парни бројеви од броја 2 до 30 и од 30 до 90, треба да стоји:

„Подгоричка, сви непарни и парни бројеви од бр. 2 до 30 и од бр. 80 до 90“.

- иза ул. Ненада Костића, додати ул.: „16 Крајишке народноослободилачке бригаде“.

Члан 16.

У члану 3., став 1., тачка 19. мијења се, и гласи:

Мјесна заједница „Карановац“ - образује се за насељена мјеста: Јагаре, Бастасе и дио Рекавица, која чине засеоци:

Јагаре: Кајкути, Врањеши, Томићи, Партале, Поповићи (Долови); Теонићи, Миљковићи, Милетићи, Крчмари, Аћимовићи, Батинићи, Даниловићи (Кула); Бановићи, Вучићи, Шкорићи, Антонићи, Михајловићи, Даниловићи, Пеуље (Спајинци); Кајкути, Вуксани, Пеуље, Партале, Вучићи, Милетићи, Станаревићи, Алексићи, Шкорићи, Бановићи, Кајкути, Томићи, Додици, Брус, Теонићи, Мијићи, Вукојевићи, Даниловићи, Поповићи (Јагаре), Станаревићи, Савановићи, Ковачевићи, Поповићи, Сердари, Бјелајци, Станковићи, Михајловићи, Милановићи, Поповићи, Кајкути, Балте, Драгојевићи, Сарићи, Гвере, Врањеши, Улетиловићи, Гајићи, Тешановићи, Вученовићи, Вучетићи, Грбићи, Миловановићи, Сејмановићи, Шкрбићи, Балабани, Шарићи, Кнежевићи, Микићи, Кузмићи, Мирковићи, Шаље, Билановићи, Шабановићи, Томићи, Шарановићи, Ћосићи, Калијунџићи, Спајићи, Мракићи, Ћулуми, Димићи, Блаженовићи, Јаковљевићи, Ђукићи, Вујасиновићи, Милинковићи, Рачићи и Пантелићи (Карановац).

Бастаси: Костићи, Лолићи, Шкорићи, Зечевићи (Костићи); Хајирићи, Билановићи, Шарановићи, Ћулуми (Хајирићи); Станковићи, Томићи, Поповићи (Станковићи Горњи); Станковићи, Спајићи, Тешановићи (Станковићи Доњи); Копрене, Милинковићи, Срдићи, Весићи, Кокани, Брус, Марчете, Кецмани (Копрена); Момићи, Балте (Момић).

Дио Рекавица: Рачићи, Босанчићи, Вукојевићи, Берићи, Копрене, Томашевићи, Шорде, Јекићи, Дамјановићи, Шакоте, Радаковићи, Малешевићи, Шурлани, Максимовићи, Благојевићи, Грачани, Пастири, Вученовићи, Лончаревићи, Суботићи (Дуципоље); Седићи, Малчићи, Штркићи, Рачићи, Штрпци, Бањци, Главићи, Ераци, Чучци, Милојевићи, Ковачевићи, Јовановићи, Бошњаци, Грбићи, Ковачићи, Оребабићи, Давидовићи, Шкарице, Ракасовићи (Дуципоље Доње).

Утврђује се граница између МЗ Карановац и МЗ Рекавице I, како слиједи:

Граница између Мјесне заједнице „Карановац“ и Мјесне заједнице „Рекавице I“ је планина Врановина до потока Врановина, и иста наставља низводно потоком Врановина до ријеке Врбас, затим низводно ријеком Врбас до ушћа Дубравског потока у ријеку Врбас, односно до границе са Мјесном заједницом „Српске Топлице“.“

Члан 17.

У члану 3., став 1., тачка 21. мијења се, и гласи:

„Мјесна заједница „Кола“ - образује се за насељена мјеста: Кола, Зеленци и дио Рекавица, које чине засеоци:

Кола: Конатари, Горња Ријека, Гајићи Рупари, Чавићи-Плавшићи, Радуловићи-Џајићи.

Зеленци: Зеленци.

Дио Рекавица: Рекавице Брда, Рекавице Поток.

Утврђује се граница између МЗ Кола и МЗ Рекавице II , како слиједи:

„Граница почиње на потоку Рекавица, и то на ушћу Ђукановића потока у поток Рекавица. Граница даље иде у правцу југа, преко Штркића брда, тј. између Штркића, које обухвата, и Бојанића, које не обухвата, и наставља у истом правцу, према Благојевићима, које обухвата. Граница продужава у правцу југозапада, између Благојевића, које обухвата, и Аћимовића, које не обухвата, а затим иде у правцу запада, и излази на пут Кола – Леденице.“

Утврђује се граница између МЗ Кола и МЗ Рекавице I, како слиједи:

„Граница почиње на регионалном путу Бања Лука – Чађавица, затим иде на југ, путем преко брда Панџинац, поред засеока Јанковићи и Мишићи, које не обухвата, затим се, у правцу југоистока, спушта у поток. Даље иде у правцу југа, поред Малића, које обухвата. Граница продужава на југ, потоком поред Грачана, које обухвата, затим скреће југоисточно, обухватајући Сладојевиће, и спушта се иза Сладојевића на поток Рекавица.“

Члан 18.

У члану 3., став 1,. тачка 22.:

- иза ријечи: „Бранка Кошчице“, брисати „Шибови“;

- умјесто: „Омладинска од бр. 52 – 95“, треба да стоји:

„Омладинска, од бр. 68 до 104 (парна страна), и од бр. 97 до 119 (непарна страна);

- умјесто: „Козарска (од 1 – 99 и од 2 – 54)“, треба да стоји:

„Козарска, од бр. 1 до 99 (непарна страна), и од бр. 2 до 52 (парна страна)“;

- умјесто: „дио Франца Шуберта (од бр. 1 – 23 и 2 – 14)“, треба да стоји:

„Франца Шуберта, од бр. 266 до 296 (парна страна), и од бр. 47 и 49 (непарна страна)“;

- иза ул. „Стевана Мољевића“, брише се „Билећка“;

- иза ул. „Бранка Мораче“, додаје се:

„ул. Душка Кошчице, од бр. 1 до броја 57 (непарна страна), ул. Душка Трифуновића и дио Шибова (Живковићи, Ћурковићи, Малбашићи, Миљковићи, Тркуље и Јаворци). Граница између дијела Шибова и МЗ Српске Топлице иде дијелом лијеве стране Сутурлије, скреће између улица 1300 каплара и Јована Цвијића (коју не обухвата), и продужава поред улице Богдана Марића (коју не обухвата), и излази на ријеку Врбас.“

Члан 19.

У члану 3., став 1., тачка 25.:

- умјесто: „ул. Књаза Милоша – десна страна“, треба да стоји:

„Књаза Милоша, од бр. 2 до 130 (парна страна)“;

- умјесто: „Подгоричка (парни бројеви од 32 до 78)“, треба да стоји:

„Подгоричка, од бр. 32 до 78 (парна страна)“.

Члан 20.

У члану 3., став 1., тачка 26.:

- умјесто: „Књаза Милоша (лијева страна)“, треба да стоји:

„Књаза Милоша, од бр. 1 до 93 (непарна страна)“;

- умјесто: „Ивана Горана Ковачића (дио)“, треба да стоји:

„Ивана Горана Ковачића, од бр. 203 до 233 (непарна страна), и од бр. 56А до 66 (парна страна)“;

- послије ријечи „Паје Јовановића“, додати: „Браће Сола и Плитвичка улица“.

Члан 21.

У члану 3., став 1., тачка 27.:

- умјесто: ул. Карађорђева – непарни бројеви, треба да стоји:

„Карађорђева од бр. 1 до 515 (непарна страна)“.

- умјесто: Франца Шуберта (од 25 и 16 па до краја), треба да стоји:

„Франца Шуберта од бр. 23 до 45 (непарна страна) и од бр. 16 до 264 (парна страна)“.

Члан 22.

У члану 3., став 1., тачка 28.:

- умјесто: Карађорђева – парни бројеви, треба да стоји:

„Карађорђева, од бр. 2 до 528 (парна страна)“;

- умјесто: „Крајишких бригада (1 – 19)“, треба да стоји:

„Крајишких бригада, од бр. 1 до 19 (непарна страна)“;

- послије ул. „Момчила Поповића“ брисати ул. „Мајке Јевросиме – непарни бројеви“;

- умјесто „Јована Рашковића – лијева стана (од 2-16 и непарни бројеви)“, треба да стоји:

„Јована Рашковића, од бр. 2 до 16, закључно са зградом „Тамарис“, коју обухвата, и бројеви од бр. 1 до 269 (непарна страна)“;

- послије ул. „Петра Мећаве брисати ул. „Свете Краљице Јелене (дио)“.

- иза ул. „Деспота Константина Драгаша“ додати ул.: „др Косте Крсмановића, Косте Мајкића и Црквена“.

Члан 23.

У члану 3., став 1., тачка 29.:

- испред ријечи: „Брда“, додати ријеч: „Чекина“.

Члан 24.

У члану 3., став 1., тачка 30.:

- Умјесто: „Вулића гај“, треба да стоји: „Вучића Гај“;

- иза ријечи: „Вуковића“, додаје се текст, који гласи:

„Утврђује се граница између МЗ „Мишин Хан“ и МЗ „Поткозарје“, како слиједи:

Граница почиње на сјеверу, и то на тромеђи К.О. Мишин Хан, Ивањска и Шимићи. Даље иде на југ путем преко планине Бобије, затим, путем кроз Виноградине и Брђане, који припадају Мишином Хану, и истим путем долази до пруге. Од пруге, тј. паралелно са пругом, скреће на исток, затим на југ, пресијецајући магистрални пут Бања Лука – Приједор, па, путем преко Трнова Брда, долази до потока Врела у Радмановачи, гдје завршава.

Описана граница је уједно и граница између К.О. Мишин Хан и Ивањска.“

Члан 25.

У члану 3., став 1., тачка 31.:

- испред ријечи: „насељено мјесто“, додаје се ријеч: „дио“;

- иза ријечи: „Ћелановац“, додају се ријечи: „Љевари и Жижци“,

и текст, који гласи:

„Утврђује се граница између МЗ „Мотике“ и МЗ „Сарачица“, како слиједи:

Граница почиње на тромеђи к.о. Бистрица Горња, Градина и Мотике, и иде старим војним путем, поред Марковића гробља, којег не обухвата, па наставља истим путем, у дужини од 1300 м. Од старог војног пута, граница скреће на југ, преко њива, па потоком Плоче, затим скреће десно, иза кућа Зељковића и Калаба, које обухвата (обиљежене кућним бројевима: 501, 502, 503 и 504, као и остале нове објекте у близини нумерисаних објеката). Граница излази на ушће Калабиног потока у поток Ријека (Средовац), односно испод кућа Зељковића и Калаба. Даље граница иде низводно, потоком Ријека (Средовац), до иза засеока Стијаковића и Кременовића и др., које не обухвата. Одавде граница иде на југ, преко брда Блажевац, и излази на пут Блажевац – Мотике, па поред куће Соларевић Алексе, са кућним бројем 422, коју не обухвата, и долази до извора Студенац. Од извора Студенац, граница иде преко шума и њива, званих Биједа, па преко Дурбића брда, поред Капеле, коју обухвата, и излази на пут за Крндију, којим наставља, у дужини од 1000 м.

Члан 26.

У члану 3., став 1., тачка 32. мијења се, и гласи:

„Мјесна заједница „Нова Варош“ - образује се за дио територије града, коју чине улице: Српских пилота, Ранка Миличевића, Његошева, од бр. 2 до 34А (парна страна), и од бр.1 до 43 (непарна страна), Недељка Чабриновића, Масарикова, Стевана Мокрањца, Тина Ујевића, Драгише Васића, Равногорска, Петра Кочића, од бр. 53 до 127 (непарна страна), Младена Стојановића, од бр. 1 до 9 (непарна страна), и од бр. 2 до 8 (парна страна), Јована Дучића, од бр. 63 до 69 (непарна страна), и од бр. 102 до 108 (парна страна), Крајишких бригада, од бр. 46 до 82 (парна страна), Првог крајишког корпуса, од бр. 58 до 146, односно, до краја улице (парна страна), Слободана Јовановића, од бр. 2 до 46 (парна страна), и од бр. 1 до 21, и бр. 41 (непарна страна), Паве Радана, Краља Петра I Карађорђевића, од бр. 133 до 139 (непарна страна), Милана Радмана, од бр. 1 до 63 (непарна страна).“

Члан 27.

У члану 3., став 1., тачка 33.:

- умјесто: „Цара Лазара – лијева страна (непарни бројеви)“, треба да стоји:

„Цара Лазара, од бр. 1 до 73 (непарна страна)“;

- умјесто: „Стевана Булајића (од бр. 1 – 41 и 2 – 110)“, треба да стоји:

„Стевана Булајића, од бр. 1 до 39 (непарна страна), и од бр. 2 до 110 (парна страна)“;

- умјесто: „Булевар Мајке Југовића (парни бројеви)“, треба да стоји:

„Ул. Мајке Југовића, од бр. 2 до 46 (парна страна)“;

- умјесто: „Булевар Војводе Степе Степановића (од 1 – 87 и 2 – 60)“, треба да стоји:

„Булевар војводе Степе Степановића, од бр. 1 до 87 (непарна страна), и од бр. 2 до 60 (парна страна)“;

- умјесто: „Браце Поткоњака (од бр. 10 и од бр. 51)“, треба да стоји:

„Браце Поткоњака, од бр. 1 до 51 (непарна страна), и од бр. 2 до 10 (парна страна)“;

- умјесто: „Крфска (лијева страна)“, треба да стоји:

„Крфска, сви кућни бр. од 72 до 130“.

Члан 28.

У члану 3., став 1., тачка 34.:

- умјесто: „Цара Лазара – десна страна (парни бројеви)“, треба да стоји:

„Цара Лазара, од бр. 2 до 54 (парна страна)“;

- умјесто: „Браце Поткоњака (од броја 12 и од бр. 53)“, треба да стоји:

„Браце Поткоњака, од бр. 12 до 48 (парна страна), и од бр. 59 до 113 (непарна страна, бројеви – 53, 55 и 57 прескочени)“;

- умјесто: „Крфска – десна страна“, треба да стоји:

„Крфска, сви кућни бројеви од бр. 2 до 70“.

Члан 29.

У члану 3., став 1., тачка 35. мијења се, и гласи:

„Мјесна заједница „Павићи“ - образује се за насељена мјеста: Павићи, Вилуси, Добрња, Шљивно и Радманићи, која чине засеоци:

Павићи: Гргићи, Цвијетићи, Ковачевићи, Шипке, Илићи, Топићи, Клинцови, Савановићи, Мачкићи, Грујичићи, Лукићи и Аљетићи;

Вилуси: Горњи Дринићи, Доњи Дринићи, Чавићи, Росићи, Бајићи, Бисерчићи и Дундариште;

Добрња: Милашиновићи, Башићи, Њежићи, Грабовица, Врањеши и Шипке;

Шљивно: Малешевићи, Зец, Гвозденовићи, Клинцови и Вукадиновићи;

Радманићи: Секулићи, Кекићи, Станивуковићи и Жабићи.“

Члан 30.

У члану 3., став 1., тачка 36.:

- умјесто: „Ранка Шипке (од 1 – 95 и од 40 – 118)“, треба да стоји:

„Ранка Шипке, од бр. 1 до 95 (непарна страна), и од бр. 40 до 154 (парна страна)“;

- умјесто: „Крајишких бригада (непарни бр. 21 – 223)“, треба да стоји:

„Крајишких бригада, од бр. 21 до 233 (непарна страна)“;

- умјесто: „др Јована Рашковића – десна страна (парни бројеви од броја 18 до краја улице)“, треба да стоји:

„Јована Рашковића, од бр. 18 до бр. 184 (парна страна)“;

- иза ул. „Мајке Јевросиме“, брисати ул. „Косте Мајкића и др Косте Крсмановића“.

- Послије ул. „Краљице Јелене“, додати: „Љевчанска (десна страна), од бр. 2 до 10 (парна страна), до потока Подстранац, и лијева страна, од бр. 1 до 11 (непарна страна) са припадајућим огранцима који излазе на Љевчанску улицу.“

Члан 31.

У члану 3., став 1., тачка 37.:

- умјесто: „Крајишких бригада (од 235 до 249)“, треба да стоји:

„Крајишких бригада, од бр. 235 до 249 (непарна страна)“;

- умјесто: „Љевчанска“, треба да стоји:

„Љевчанска, од потока Подстранац од бр. 12 до 34, и све куће до краја улице (парна страна), и од бр. 13 до 53 (непарна страна), тј. до ул. Краља Александра I Карађорђевића, са огранцима“;

- умјесто: „Његошева (од 36 и 45)“, треба да стоји:

„Његошева, од бр. 45 до 141 (непарна страна), и од бр. 36 до 92 (парна страна)“;

- умјесто: „Раде Кондића (од бр. 6ц до краја и од бр. 1ц до краја)“, треба да стоји:

„Раде Кондића, од бр. 1ц до 27 (непарна страна), и од бр. 4А до 58 (парна страна)“;

- умјесто: „Раковачких рудара“, треба да стоји:

„Раковачких рудара, од бр. 1 до 3А (непарна страна), и од бр. 2 до 18 (парна страна)“;

- умјесто: „Тромеђа“, треба да стоји: „Тромеђе“, иза које се додаје: „Милоша Црњанског“.

Члан 32.

У члану 3., став 1., тачка 38. мијења се, и гласи:

„Мјесна заједница „Пискавица“ – образује се за дио насељеног мјеста Пискавица и насељено мјесто Радосавска, које чине засеоци:

дио Пискавице: Шеве, Зрнићи, Адамовићи, Милошевићи, Шутиловићи, Саламићи, Бабићи, Кнежевићи и Центар;

Радосавска: Граховци, Касаловићи, Плављани и Јаковљевићи.

Утврђује се граница између МЗ Пискавица и МЗ Горња Пискавица, како слиједи:

Граница почиње од Штрбачког врела на Боровачкој ријеци, затим скреће у правцу сјевароистока, безименим потоком преко шуме Брезик, до извора Јазавичије јаме. Од извора Јазивичије јаме, граница иде на запад, иза куће Стрика Драге, коју обухвата, и даље иде у правцу сјевера, пресијеца поток Ланиште, и иде све до Илијиног потока. Илијиним потоком иде, узводно, до локалног путног правца Бистрица – Горња Пискавица – Пискавица и од тог пута, граница иде поред Илијиног врела, којег обухвата, и поред куће Кесеровић Радована, коју не обухвата, и излази на некатегорисани пут Кесеровићи – Кајкути. Граница продужава на исток, до Бранковића виса, и наставља од Бранковића виса, иде путем према Јакића врелу, којег обухвата. Даље мијења правац према истоку, путем преко Пискавичке планине, и завршава се на тромеђи К.О. Пискавица, Пискавица Горња и Ивањска.“

Члан 33.

У члану 3., став 1., тачка 39.:

- умјесто: „Франца Шуберта (од броја 9)“, треба да стоји:

„Франца Шуберта, од бр. 1 до 21 (непарна страна), и од бр. 2 до 14 (парна страна)“;

- иза ул.: „Јасмира Малчића“, додаје се:

„Омладинска, од бр. 2 до 66 (парна страна), и Ново гробље“.

Члан 34.

У члану 3., став 1., тачка 43.:

- иза ријечи : „дио Прњавора“, додаје се текст, који гласи:

„Утврђује се граница између МЗ Рекавице I и МЗ Рекавице II, како слиједи:

Граница почиње на ријеци Врбас, па скреће на сјеверозапад, преко магистралног пута Бања Лука – Јајце, код куће Србе Грбића, коју не обухвата. Затим наставља у истом правцу, преко Вртача, изнад Грбића, Мијића, Рачића - званих Јакићи, које не обухвата, продужава преко Бријега и њива, званих „Калина“, па иде изнад Рачића, званих „Јовићи“, које не обухвата, и силази на ушће Ђукановића потока у поток Рекавице.“

Члан 35.

У члану 3., став 1., тачка 44.:

- умјесто: „Младена Стојановића (од бр. 9а и 10)“, треба да стоји:

„Младена Стојановића, од бр. 9А до 125 (непарна страна), и од бр. 10 до 30 (парна страна)“;

- умјесто: „Милана Радмана“, треба да стоји:

„Милана Радмана, од бр. 2 до 70 (парна страна)“;

- умјесто: „Раде Кондића (од бр. 1 до 1Б и од бр. 2 до 6Б)“, треба да стоји:

„Раде Кондића, од бр. 1 до 1Б (непарна страна), и од бр. 2 до 2Д (парна страна)“;

- умјесто: „Ивана Горана Ковачића (до бр. 56 и 135)“, треба да стоји:

„Ивана Горана Ковачића, од бр. 1 до 135 (непарна страна), и од бр. 2 до 56 (парна страна)“;

- умјесто: „Косте Рацина“, треба да стоји: „Зорана Радујка“;

- умјесто: „Млађе Ћусића (лијева страна)“, треба да стоји:

„Млађе Ћусића, од бр. 1 до 9 (непарна страна)“.

- иза „Битољска“, додати:

„Крајишких бригада бр. 84, и Раковачких рудара, кућни бројеви 2А, 5, и 3 објекта без нумерације, уз објекат бр. 5, Марка Липовца бр. 182 и 186.“.

Члан 36.

У члану 3., став 1., тачка 45. мијења се, и гласи:

„Мјесна заједница „Сарачица“ - образује се за насељена мјеста: Прњавор Мали, Павловац, Чокори, дио Бистрице, дио Мотика и дио Голеша, која чине засеоци:

Прњавор Мали: Михајловићи, Киклићи, Цвијићи, Косићи и куће: Поповића, Берендика, Грујића, Драгојевића, Палачковића, Ћутковића, Малинића, Кондића, Трамошљика, Јовића, Лукајића, Тодића, Боројевића, Милошевића и Вукомана.

Чокори: Лукајићи, Пајићи, Мацановићи, Драгојевићи, Вучићи-Зекићи, и куће: Срдића, Косића, Галића, Чавића, Дукића, Марића, Мирнића и Поповића.

Дио Бистрице: Јањетовићи, Јоргићи (Шарићи), Ћулуми, Ратковићи, Митровићи, Штрбци, Вукелићи, Ковачевићи, Вучићи, Марјанци, Антићи, Кременовићи, Гаковићи, Јовићи, Гаиловићи, Врањеши, Глигорићи, Мирнићи, Гранолићи, и куће: Будиша и Миловановића.

Дио Мотика: Јосиповићи, Домазети, Стијаковићи, Кременовићи, Јанковићи, Наранчићи, Лукајићи, Марковићи, Прпе, Ратковићи, и куће: Васић, Врачар, Вучић, Вукајловић, Гаковић, Грмуша, Гузијан, Драгојевић, Ђајић, Кордић, Кузмановић, Милојевић, Пејаковић, Перишић, Поповић, Ритан, Смиљић, Стјепановић, Савић, Касиповић, Јованић, Гранолић, Кнежевић, Матић, Јеличић, Бунић и Говедарице.

Дио Голеша: Марићи, Моцоње, Матићи, Вучићи, и куће: Вериш, Драгојевић, Дамјановић, Јовић, Лукић, Стевановић и други.

Утврђује се граница између МЗ Сарачица – МЗ Доња Кола, како слиједи:

Граница почиње на тромеђи К.О. Голеши, Борковићи Доњи и Борковићи Горњи. Затим иде на југ, иза засеока Матића, које обухвата, па преко Јаковог Тавана, те иза засеока Марића, које обухвата, и долази до ријеке Сутурлије.“

Члан 37.

У члану 3., став 1., тачка 46.:

- умјесто ул.: „Козарска – од Транзита“, треба да стоји:

„Улица Козарска, од бр. 54 до 90 (парна страна), и од бр. 101 до 125 (непарна страна)“.

Члан 38.

У члану 3., став 1., тачка 47.:

- послије назива ул. „Слободана Дубочанина“, брисати: „(била 8 приградски пут)“;

- умјесто ул.: „Тузланска (од бр. 1–23–непарни и од бр. 2 до 48–парни)“, треба да стоји:

„Тузланска, од бр. 2 до 46ј (парна страна), и од бр. 1 до 23 (непарна страна)“;

- умјесто ул.: „Мајке Југовића од 1 – 21“, треба да стоји:

„Мајке Југовића, од бр. 1 до 25 (непарна страна)“;

- умјесто: „Стевана Булајића (од бр. 41 до краја – непарни и од бр. 122 до краја – парни)“, треба да стоји:

„Стевана Булајића, од бр. 41 до 83 (непарна страна), и од бр. 112 до 134 (парна страна)“.

Члан 39.

У члану 3., став 1., тачка 48.:

- бришу се засеоци: „Доњи Мајдан, Алијина Коса, Самица Стојановић“, и додаје засеок: „Вулићи“.

Члан 40.

У члану 3., став 1., тачка 49.:

„Мјесна заједница „Стричићи“ - образује се за насељена мјеста: Стричићи, Дујаковци, Локвари и Лусићи, која чине засеоци:

Стричићи: Саламићи, Ђукићи, Пајићи, Кочићи, Кривокуће, Дулићи, Ђурђевићи и Громилићи;

Дујаковци: Божићи, Радановићи, Гатарићи, Врањеши, Вулини и Делићи;

Локвари: Савановићи, Илићи, Сладојевићи и Милићевићи;

Лусићи: Регодићи, Азарићи, Бабићи, Којадиновићи, Антонићи, Лазичићи, Марчете, Живковићи и Макивићи.“

Члан 41.

У члану 3., став 1., тачка 50.:

- умјесто: „Краља Петра I Карађорђевића“, треба да стоји:

„Краља Петра I Карађорђевића, од бр. 50 до 98 (парна страна)“;

- умјесто: „Бана Лазаревића“, треба да стоји:

„Бана др Тодора Лазаревића“;

- умјесто: „Алеја Светог Саве“, треба да стоји:

„Алеја Светог Саве, од бр. 1 до 11 (непарна страна), и од бр. 2 до 44 (парна страна)“;

- умјесто: „Гундулићева – десна страна“, треба да стоји:

„Гундулићева, од бр. 1 до 33 (непарна страна)“;

- умјесто: „Краља Алфонса“, треба да стоји:

„Краља Алфонса XIII“;

- умјесто: „Саве Ковачевића“, треба да стоји:

„Саве Ковачевића, сви бројеви од 1 до 5“.

- иза ул. „Доситеја Обрадовића“, додати:

„Трг Републике Српске, Трг Крајине, Трг Српских владара, Градски стадион, Булевар Олимпијских побједника и ул. Гавре Вучковића бројеви 1 и 3 (непарна страна)“.

Члан 42.

У члану 3., став 1., тачка 51. мијења се, и гласи:

„Мјесна заједница Центар II - образује се за дио територије града, коју чине улице: Милана Тепића, Браће Пантића, Книнска, од бр. 1 до 11 (непарна страна), Марије Бурсаћ, од бр. 2 до 18 (парна страна), Јована Дучића, од бр. 1 до 61 (непарна страна), и од бр. 2 до 100 (парна страна), Петра Прерадовића, Петра Рађеновића, Федерика Г. Лорке, Тараса Шевченка, Ранка Шипке, од бр. 2 до 38 (парна страна), Слободана Јовановића, од бр. 23 до 39 (непарна страна), Првог крајишког корпуса, од бр. 2 до 56 (парна страна), и од бр. 1 до 19 (непарна страна), Петра Кочића, од бр. 1 до 51 (непарна страна), Краља Петра I Карађорђевића, од бр. 91 до 131 (непарна страна), Николе Тесле, Крајишких бригада, од бр. 2 до 44 (парна страна), Бранка Радичевића, Иве Андрића, Саве Мркаља, Грчка, Видовданска, Вука Караџића, Трг јасеновачких жртава, Светозара Марковића, Симе Матавуља, Здраве Корде, Драгомира Драге Малића, Михајла Пупина, Трг палих бораца, Трг српских јунака, Градски парк Петар Кочић.

Члан 43.

У члану 3. став 1. тачка 52. мијења се, и гласи:

„Мјесна заједница „Чесма“ - образује се за дио територије града, коју чине улице: Петра Великог, Ивана Милутиновића, Браће и сестара Ољача, Сестара Леви, Вјенцеслава Новака, Сарајевска, I крајишког пролетерског батаљона, IV крајишког партизанског одреда, Л. Н. Толстоја, Здравка Дејановића (Доњи Мађир), Горњи Мађир, и улице у Горњој Чесми, које немају назива и граниче се са једне стране до Слатине, и с друге стране, са Мјесном заједницом Врбања.

Утврђује се граница између МЗ Чесма и МЗ Лазарево I, како слиједи:

Граница са МЗ Лазарево I је ријека Врбас, низводно до старе централе, затим скреће десно, поред стамбеног објекта у ул. Слатинска бр. 2 (који не обухвата), и излази изнад Пиваре, на путу Бања Лука – Слатина, којим иде све до границе са општином Лакташи.“

Члан 44.

У члану 3., став 1., тачка 53. мијења се, и гласи:

„Мјесна заједница „Шарговац“ - образује се за насељено мјесто Шарговац и дио територије Града, које чине улице:

Билећка, Суботичка, од бр. 89А до 149А (непарна страна), и од бр. 4 до 84 (парна страна), Јована Бијелића, од бр. 7А до 25 (непарна страна), и од бр. 180 до 240 (парна страна), Шарговачка, Мала улица, Дракулићка – дио парних бројева, Поткозарска, Мартиновац, Саничка, Модричка, Нова улица, Ливадска, Цвјетна, Вртаче, Циглане, Приједорска и Туњице.“

Члан 45.

У члану 3., став 1., иза тачке 54., додаје се тачка 55., која гласи:

„Мјесна заједница „Куљани“ - образује се за насељено мјесто Куљани, коју чине улице: I Куљанска улица, II Куљанска улица, III Куљанска улица, IV Kуљанска улица, V Куљанска улица, VI Куљанска улица, VII Куљанска улица (цијела лијева страна и дио десне), VIII Куљанска улица, IX Куљанска улица, X Куљанска улица, XI Куљанска улица, XII Куљанска улица, XIII Куљанска улица, XIV Kуљанска улица, XV Куљанска улица, XVI Kуљанска улица, XVII Куљанска улица, XVIII Куљанска улица, XIX Куљанска улица, XX Куљанска улица, XXI Куљанска улица, XXII Kуљанска улица, XXIII Kуљанска улица (десна страна).“

Члан 46.

У члану 3., став 1., иза тачке 55., додаје се тачка 56., која гласи:

„Мјесна заједница „Пријечани“ - образује се за насељено мјесто Пријечани.“

Члан 47.

Овлашћује се Комисија за правна питања - да утврди Пречишћени текст Одлуке о образовању, организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју града Бања Лука.

Члан 48.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-24/09.