Статистички подаци

  • Прописи - укупно
  • Прописи - по годинама
  • Доносиоци прописа

У базу податаку je унешенo 638 Службених гласника. Укупан број прописа унешених у базу података је 12110, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 5387 44.48 %
Закључци 3131 25.85 %
Рјешења 2630 21.72 %
Правилници 525 4.34 %
Наредбе 108 0.89 %
Допунска Рјешења 20 0.17 %
Исправке грешака 18 0.15 %
Програми 16 0.13 %
Измјене и Допуне 15 0.12 %
Допуне 8 0.07 %
Пословници 7 0.06 %
Конкурси 3 0.02 %
Огласи 3 0.02 %
Статути 2 0.02 %
Јавни Конкурси 1 0.01 %
Препоруке 1 0.01 %
Аутентична тумачења 1 0.01 %
Декларације 1 0.01 %
Споразуми 1 0.01 %
Планови 1 0.01 %
 

Укупан број Службених гласника из 2002. године је 9. Укупан број прописа из 2002. године је 280, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Рјешења 131 46.79
Одлуке 87 31.07
Закључци 54 19.29
Правилници 5 1.79
Допунска Рјешења 2 0.71


Укупан број Службених гласника из 2003. године је 17. Укупан број прописа из 2003. године је 678, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 364 53.69
Рјешења 194 28.61
Закључци 105 15.49
Правилници 12 1.77
Допунска Рјешења 2 0.29
Наредбе 1 0.15


Укупан број Службених гласника из 2004. године је 24. Укупан број прописа из 2004. године је 1144, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 600 52.45
Рјешења 326 28.50
Закључци 176 15.38
Правилници 27 2.36
Допунска Рјешења 4 0.35
Наредбе 3 0.26
Пословници 1 0.09


Укупан број Службених гласника из 2005. године је 28. Укупан број прописа из 2005. године је 1342, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 658 49.03
Закључци 345 25.71
Рјешења 314 23.40
Правилници 11 0.82
Програми 4 0.30
Допунска Рјешења 2 0.15
Наредбе 1 0.07
Статути 1 0.07
Допуне 1 0.07


Укупан број Службених гласника из 2006. године је 31. Укупан број прописа из 2006. године је 919, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 546 59.41
Рјешења 184 20.02
Закључци 145 15.78
Правилници 23 2.50
Наредбе 5 0.54
Програми 4 0.44
Допунска Рјешења 4 0.44
Конкурси 3 0.33
Исправке грешака 2 0.22
Измјене и Допуне 1 0.11
Допуне 1 0.11
Пословници 1 0.11


Укупан број Службених гласника из 2007. године је 34. Укупан број прописа из 2007. године је 787, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 420 53.37
Закључци 220 27.95
Рјешења 103 13.09
Правилници 21 2.67
Програми 8 1.02
Наредбе 7 0.89
Допунска Рјешења 3 0.38
Јавни Конкурси 1 0.13
Исправке грешака 1 0.13
Измјене и Допуне 1 0.13
Препоруке 1 0.13
Аутентична тумачења 1 0.13


Укупан број Службених гласника из 2008. године је 42. Укупан број прописа из 2008. године је 760, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 376 49.47
Закључци 176 23.16
Рјешења 147 19.34
Правилници 51 6.71
Наредбе 5 0.66
Декларације 1 0.13
Допунска Рјешења 1 0.13
Споразуми 1 0.13
Измјене и Допуне 1 0.13


Укупан број Службених гласника из 2009. године је 33. Укупан број прописа из 2009. године је 731, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 261 35.70
Рјешења 234 32.01
Закључци 190 25.99
Правилници 29 3.97
Измјене и Допуне 2 0.27
Пословници 1 0.14
Наредбе 1 0.14


Укупан број Службених гласника из 2010. године је 32. Укупан број прописа из 2010. године је 558, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Закључци 183 32.80
Рјешења 173 31.00
Одлуке 152 27.24
Правилници 32 5.73
Наредбе 2 0.36
Допунска Рјешења 1 0.18


Укупан број Службених гласника из 2011. године је 37. Укупан број прописа из 2011. године је 469, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Закључци 184 39.23
Одлуке 162 34.54
Рјешења 70 14.93
Правилници 26 5.54
Наредбе 4 0.85
Огласи 3 0.64
Измјене и Допуне 2 0.43
Допунска Рјешења 1 0.21
Исправке грешака 1 0.21


Укупан број Службених гласника из 2012. године је 33. Укупан број прописа из 2012. године је 444, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 161 36.26
Рјешења 111 25.00
Закључци 108 24.32
Правилници 41 9.23
Наредбе 8 1.80


Укупан број Службених гласника из 2013. године је 35. Укупан број прописа из 2013. године је 506, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 194 38.34
Закључци 168 33.20
Рјешења 81 16.01
Правилници 44 8.70
Исправке грешака 6 1.19
Наредбе 4 0.79
Измјене и Допуне 2 0.40


Укупан број Службених гласника из 2014. године је 50. Укупан број прописа из 2014. године је 463, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 159 34.34
Закључци 149 32.18
Рјешења 64 13.82
Правилници 46 9.94
Наредбе 21 4.54
Исправке грешака 2 0.43
Пословници 1 0.22


Укупан број Службених гласника из 2015. године је 35. Укупан број прописа из 2015. године је 398, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Закључци 152 38.19
Одлуке 146 36.68
Рјешења 55 13.82
Правилници 27 6.78
Наредбе 5 1.26
Допуне 3 0.75
Пословници 1 0.25


Укупан број Службених гласника из 2016. године је 46. Укупан број прописа из 2016. године је 489, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 191 39.06
Закључци 159 32.52
Рјешења 86 17.59
Правилници 29 5.93
Наредбе 7 1.43
Измјене и Допуне 2 0.41
Пословници 1 0.20


Укупан број Службених гласника из 2017. године је 50. Укупан број прописа из 2017. године је 809, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 323 39.93
Закључци 219 27.07
Рјешења 152 18.79
Правилници 53 6.55
Наредбе 3 0.37
Исправке грешака 3 0.37
Измјене и Допуне 2 0.25
Пословници 1 0.12
Допуне 1 0.12


Укупан број Службених гласника из 2018. године је 44. Укупан број прописа из 2018. године је 640, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 274 42.81
Закључци 213 33.28
Рјешења 99 15.47
Правилници 23 3.59
Наредбе 4 0.62
Допуне 2 0.31
Исправке грешака 2 0.31
Статути 1 0.16
Измјене и Допуне 1 0.16


Укупан број Службених гласника из 2019. године је 41. Укупан број прописа из 2019. године је 555, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 261 47.03
Закључци 149 26.85
Рјешења 86 15.50
Правилници 18 3.24
Наредбе 3 0.54
Исправке грешака 1 0.18
Измјене и Допуне 1 0.18


Укупан број Службених гласника из 2020. године је 17. Укупан број прописа из 2020. године је 159, а њихов однос је дат у сљедећој табели:

Врста прописа Број прописа Процентуални однос
Одлуке 52 32.70
Закључци 36 22.64
Наредбе 24 15.09
Рјешења 20 12.58
Правилници 7 4.40


Доносилац прописа Број прописа Процентуални однос
Скупштина Града 10334 85.33
Градоначелник 1685 13.91
Секрертар Скупштине Града 22 0.18
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ, ПРЕДСТАВКЕ И ПРОВОЂЕЊЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 2 0.02
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне односе 1 0.01